x

Uudised

Traumat arvestava praktika spetsiifikale keskenduvad koolitustsüklid

21. jaan. 2024

Projekti Care4Trauma raames oleme planeerinud kolm koolitust. Kaks Tartus ja üks Tallinnas. Koolituspäevad (kokku 32h) keskenduvad põhjalikult traumat arvestava praktika spetsiifikale.

Loe edasi

Traumateadlikkus Eestis

10. apr. 2023

Projekti Care4Trauma raames on esimene aasta kulunud aruannete koostamisele. Valminud on riigiaruanne ja hetkeolukorra aruanne.

Loe edasi

Istanbuli konventsiooni järelevalve ekspertgrupi ehk GREVIO aruanne Eesti kohta

23. nov. 2022

17.novembril ilmus Istanbuli konventsiooni järelevalve ekspertgrupi ehk GREVIO aruanne Eesti kohta. Kuigi Eestit tunnustatakse paljude edusammude eest naistevastase vägivalla vähendamisel, heidetakse Eesti riigile ette, et karistusseadustikus defineeritakse vägistamist läbi vägivalla või ohvri vastupanu.

Loe edasi

Tugikeskuse esindaja ÜRO kõrgetasemelisel poliitfoorumil New Yorkis

15. aug. 2022

5.- 15.juulil toimus iga-aastane ÜRO kõrgetasemeline poliitfoorum, milles sel aastal räägiti lähemalt viiest kestliku arengu eesmärgist: 4. kvaliteetne karidus; 5. sooline võrdõiguslikkus; 14. ookeanid ja mereressursid; 15. maa ökosüsteemid ja 17. üleilmne koostöö. Ning sellest, kuidas kõik eesmärgid oleksid kokku lepitud perioodiks, 2030.aastaks ka täidetud (Agenda2030). Vabaühenduse esindajana oli NTTK poolt selles osalemas meie juhataja […]

Loe edasi

FASA uudiskiri nr 4

29. apr. 2022

«Sõltvusest vabaks, vägivallast priiks» Uudiskiri november 2021 – mai 2022   FASA projekt püüab täita lünki eesliinispetsialistide teadmistes nii  lähisuhteägivalla (LSV) kui ka sõltuvusprobleemide valdkondades.  Eesmärk on pakkuda sõltuvusprobeelmidega LSV ellujääjatele  igakülgset abi ja edendada ametkondade vahelist koostööd.   FASA uudised  FASA projekt on jõudmas lõpusirgele. Aprillis 2022 korraldasid kõik partnerriigid (Eesti, Hispaania, Island, Kreeka […]

Loe edasi

FREASCO – Seksismi ja seksuaalse ahistamiseta õppeasutus

21. dets. 2021

Akadeemilise personali ja õpetajate ning tudengite ja õpilaste uuringu tulemuste kokkuvõte FREASCO projekt – Seksismi ja seksuaalse ahistamiseta õppeasutus, on Euroopa Komisjoni kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi raames rahastatud ning selle eesmärk on varakult märgata seksismi ja seksuaalse ahistamise juhtumeid ning nendest teada anda, ennetada soolist vägivalda koolis ja ülikoolis: Selleks töötatakse välja digitaalsed vahendid […]

Loe edasi

“Sõltuvusest vabaks, vägivallast priiks” FASA – uudiskiri 3

8. dets. 2021

FASA projekt püüab täita lünki eesliinispetsialistide teadmistes nii  lähisuhteägivalla (LSV) kui ka sõltuvusprobleemide valdkondades.  Eesmärk on pakkuda sõltuvusprobeelmidega LSV ellujääjatele  igakülgset abi ja edendada ametkondade vahelist koostööd.

Loe edasi

Noorte kohtinguvägivalla ennetamise digiõppematerjalid õpilasele ja õpetajatele

6. dets. 2021

Valminud on noorte kohtinguvägivalla ennetamise digiõppematerjalid õpilasele  https://www.opiq.ee/Kit/Details/394 ja õpetajale https://www.opiq.ee/Kit/Details/395 . Materjalid on tasuta kättesaadavad opiq.ee keskkonnas! Õppekomplekt põhineb 2016. aastal välja antud kohtinguvägivalla ennetuse metoodilisel juhendmaterjalil ja sellele järgnevalt välja töötatud koolitustel. Õppekomplekti õpilasele suunatud osa sisaldab lugemis- ja kuulamismaterjali individuaalseks tööks, arutelu lähtekohtadeks olevaid individuaalülesandeid. Õppekomplekti metoodiline juhend on mõeldud õpetajale, nii kontakt- kui […]

Loe edasi

FREASCO projekti kohtumine Itaalias

28. okt. 2021

FREASCO projekt – Seksismi ja seksuaalse ahistamiseta õppeasutus, on Euroopa Komisjoni kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi raames rahastatud ning selle eesmärk on varakult märgata seksismi ja seksuaalse ahistamise juhtumeid ning nendest teada anda, ennetada soolist vägivalda koolis ja ülikoolis: Selleks töötatakse välja digitaalsed vahendid ning koostatakse selles valdkonnas suuniseid koolidele ja ülikoolidele. Oktoobri alguses […]

Loe edasi

ENCLAVE projekti esimene uudiskiri

13. okt. 2021

„ENCLAVE –  Seksuaalse väärkohtlemise juhtumites alaealiste kannatanute ja tunnistajate küsitlemisega seotud spetsialistide oskusteabe suurendamine” projekti raames oleme koostanud esimese uudiskirja, mis võtab meie tegemised lühidalt kokku. Uudiskiri on inglise keeles. Allalaetav PDF.

Loe edasi

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)