Tugikeskuse esindaja ÜRO kõrgetasemelisel poliitfoorumil New Yorkis

5.- 15.juulil toimus iga-aastane ÜRO kõrgetasemeline poliitfoorum, milles sel aastal räägiti lähemalt viiest kestliku arengu eesmärgist: 4. kvaliteetne karidus; 5. sooline võrdõiguslikkus; 14. ookeanid ja mereressursid; 15. maa ökosüsteemid ja 17. üleilmne koostöö. Ning sellest, kuidas kõik eesmärgid oleksid kokku lepitud perioodiks, 2030.aastaks ka täidetud (Agenda2030).
Vabaühenduse esindajana oli NTTK poolt selles osalemas meie juhataja Pille Tsopp-Pagan. Koostöös üleilmse vabaühendusi kaasava võrgustiku Womens Major Group’iga töötas ta mitmete ametlike ja paralleelürituste juures, aga põhirõhk oli eesmärk 5. sooline võrdõiguslikkus. Selle sessiooni raames oli tal ka vabaühenduste eest kõneleja roll. Esitatud kõne on loetav lisatud lingilt.

Photo by IISD/ENB | Kiara Worth

Lisaks sellele olid vabaühendustel ka kohtumised riikide delegatsioonidega. Neid kohtumisi on vaja selleks, et foorumi lõppdokumenti jõuaks võimalikult täpselt inimeste vajadused, kelle elu paremaks muutmiseks kokku lepitud eesmärgid on. Kuivõrd riigid on võtnud endale kohustuseks seatud eesmärgid täita 2030.aastaks, ei ole meil enam aega eemaldada ning siis uuesti tagasi lisada inimõigusi puudutavad kohustused. Ilma selliste kohtumisteta võib juhtuda olukord, kus riikide esindajad püüavad ebamugavatest ja ebameeldivatest punktidest kohustuste reas vabaneda. Sel korral oli oht samuti olemas, aga deklaratsioon võeti vastu siiski muutusteta.

Kahe nädala sisse mahtusid protestiaktsioon (Highlights and images of main proceedings for 14 July 2022 (iisd.org)), Women’s Major Group’i 30.sünnipäeva tähistamine, vaidlused kogu tegevuse efektiivsuse üle (kas Agenda2030 on sellisel kujul saavutatav?) ja intervjuud. Ning palju inspireerivaid kohtumisi teiste riikide ning piirkondade aktivistidega.
Mõtteid siinseteks muutusteks sai piisavalt, nagu ka teistele jagatud kogemusi.

Link HLPF2022 lehele – osalejate sõnavõtud:
Pille Tsopp-Pagan’i sõnavõtt:
Pille Tsopp-Pagan’i osavõttu üritusest toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 535,90 €.