x

Kes on süüdi ja miks naised ei lahku?

Vahel väidetakse, et vägivalla all kannatavad naine ise õhutab tagant vägivalda, mis teda tabab. Lähedased küsivad: “Mida sa tegid selle provotseerimiseks?” Vägivallatseja võib ka ise süüdistada oma ohvrit toimunus, väites “kui sa poleks nii käitunud, poleks ma sind löönud.” Kuuldes neid väiteid, usuvad vägivalla all kannatavad naised sageli, et nad ongi ise vägivallas süüdi ning nad jätkavad kooselu lootuses, et neil õnnestub ometi leida mingi nipp vägivalla peatamiseks. Vägivalla all kannatavad naised rakendavad igasuguseid võtteid, et partneripoolset vägivalda vältida, nende taktikatega aga ei õnnestu vägivallatsemist lõpetada. Vägivallatsemine saab lõppeda ainult siis, kui vägivallatseja võtab vastutuse selle peatamise eest enda peale.

Lisaks sellele, et naisi pannakse vastutama nende suhtes tarvitatud vägivalla eest, väidetakse vahel ka seda, et naistele isegi meeldib, kui nende suhtes vägivalda tarvitatakse. Sageli selliseid naisi ja nende vajadust abi järele ignoreeritakse. See aga ei tähenda kaugeltki, et nad abi ei vajaks, nad lihtsalt ei tea, et neid saab üldse aidata. Kuna meie ühiskonnas on naiste- ja lastevastane vägivald niivõrd tavaline, on paljusid naisi õpetatud eeldama lähisuhtes vägivalda. Tähelepanu ja lähedusega täidetud perioodid, mida kogetakse vägivallaaktide vahel, ajavad naise segadusse, pannes ta uskuma, et vägivald ongi lõppenud. Naised ei soovi, et jätkuks vägivald, nad soovivad, et jätkuks nende suhe.

“Näis, et ma ei pääse sellest iialgi välja. Mulle öeldi ikka ja jälle, et ma olen naine, kes armastab liiga palju, et ma olen masohhist, et ma olen vägivallatsejast sõltuvuses. Lõpuks läksin ma vägivalla all kannatavate naiste eneseabigruppi… ja seal räägiti mulle teist juttu. Nad ei öelnud, et ma olen kaassõltlane. Nad ei öelnud, et ma olen ise süüdi. Nad ütlesid, et mul on ainult üks probleem: nimelt see, et ma abiellusin ühe kuradima vägivallatsejaga.”

Miks naised ei lahku vägivaldsest suhtest?

HIRM. Naise ratsionaalne kaalutlus: “Kui ma ära lähen ja ta mu üles leiab, lööb ta mind hullemini või tapab mu päris ära.” “Kui ta mu leiab, tapab ta mu ära, ja kui ta ei leia, tapab ta enda.” Paljud mehed on oma naisi sellega ähvardanud ja risk on muidugi olemas.

MAJANDUSLIK SÕLTUVUS. “Kes toetab mind ja mu lapsi?”

LAPSEVANEMA VASTUTUS. “Omada pöörast isa on lapsele parem kui olla päris ilma isata”, “Mul oli nii palju tegemist kodu korras hoidmise, ja kõigi teiste eest hoolitsemisega, et mulle ei tulnud enda vajadused meeldegi.”

RELIGIOON JA VANEMATE SURVE. “Pere tuleb koos hoida iga hinnaga,” “Kõikide probleemidega on võimalik toime tulla, kui ma piisavalt palju püüan.”

LOJAALSUS. “Ta on haige. Kui tal oleks vähk, siis ma ju ka jääksin.”

KAHJUTUNNE. “Temal on ju veel palju raskem kui minul.”

PÄÄSTJA KOMPLEKS. “Kui ma jään, suudan tal aidata paremaks saada.” Vastutus perekonnaõnne eest. “Hea naine suudab oma mehest hea mehe teha”.

SUTSIIDIHIRM. “Ta ütleb, et tapab enda ära, kui ma lahkun.”

JULGEOLEK. Hirm üksioleku ees ja kahtlus suutlikkuses üksi toime tulla.

KARTUS JÄÄDA ABITA. Vägivaldses suhtes elavad naised tunnevad sageli, et abiasutustel puudub valmidus neid aidata ja näha tegelikku probleemi.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)