x

OPEP-DV

Füsioterapeutidele ja teistele tervishoiutöötajatele mõeldud veebipõhine täiendõpe koduvägivalla teemal – OPEP-DV

2021-1-EE01-KA220-VET-000029791
KA220-VET – Kutsehariduse ja koolituste koostööpartnerlus

OPEP-DV keskendub naistega töötavate füsioterapeutide erialasele haridusele ja koolitusele, et nad oleksid suutlikud tuvastama LSV ohvreid ja pakkuma neile asjakohast abi. Projekti eesmärk on välja töötada õppematerjalid ja veebipõhine lähisuhtevägivalla teemaline koolitusmoodul praegustele ja tulevastele füsioterapeutidele ja teistele tervishoiutöötajatele (nt õed, ämmaemandad ja hooldustöötajad), kes teevad tihedat ja regulaarset tööd naispatsientidega.

Projekti väljundid:
• Aruanne füsioteraapia ja lähisuhtevägivalla kohta – tervishoiutöötajate, ennekõike iga partnerriigi füsioterapeutide koolituspogrammide, tegevuskontekstide ja praeguste hoiakute uurimine ning lahenduste pakkumine nende lünkade kõrvaldamiseks
• Koolitusprogramm füsioterapeutidele ja teistele vägivallaohvritega töötavatele tervishoiutöötajatele
• Veebipõhine koolituskursus (MOOC) füsioterapeutidele ja teistele tervishoiutöötajatele, kes puutuvad kokku patsientidega, kes võivad olla vägivalla ohvrid.

Projekti uudiskiri nr 1.

Projekti kodulehet: https://opep-dv.eu/

Koordinaator
• Tartu Ülikool – Eesti

Partnerid
• Naiste Tugi- ja Teabekeskus MTÜ (NTTK) – Eesti
• Heraklioni prefektuuri naisühenduste liit (UWAH) – Kreeka
• Vahemere soouuringute instituut (MIGS) – Küpros
• M&M Profuture Training, S.L – Hispaania
• Tartu Tervishoiu Kõrgkool – Eesti

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)