x

Meist

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus ühendab inimesi, kes on pühendunud maailma paremaks muutmisele – töötame iga päev selle nimel, et üheskoos aidata hättasattunuid ja kasvatada kogukonda vägivalda mitte taluma ja vajadusel appi minema. Ning et meie abiga jõuaks paljudeni (baasiline) inimõigus: elada hirmust vabalt ja saada ise otsustada oma elu üle, pakkuda lastele õnneliku lapsepõlve ja elamisväärse elu.

Meie visioon:

  • Inimõigusi austav ning vägivallast ja diskrimineerimisest vaba ühiskond.
  • Oleme professionaalne lähisuhtevägivalla ohvritele abi andev ja nende huve kaitsev organisatsioon.

Meie missioon:

  • Olla teema eestseisjaks piirkondlikult, üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt, olles kaasatud või algataja naistevastase vägivalla tõkestamise poliitikakujundamises.
  • Olla ohvrite jaoks alati olemas: pakkuda psühholoogilist, õigusalast, majanduslikku ja emotsionaalset tuge perevägivalla ohvritele, aidates neil vägivallatsüklist väljuda.
  • Tõsta avalikkuse ning ohvritega otseselt kokku puutuvate spetsialistide teadlikkust lähisuhtevägivalla probleemist ja selle äratundmisest ning edasisest käitumisest.
  • Aidata kaasa lähisuhtevägivalla ennetusele kogukondades.
  • Ohvrist saab tugiteenuste abil ellujääja.

 

Tartu Naiste Varjupaiga algusloost ja tegemistest perioodil 2002-2014, saate lugeda lähemalt SIIT.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)