x

Care4Trauma

Soopõhise vägivalla ohvrite tugiteenuste ja õiguskaitse kättesaadavuse parandamine traumateadliku lähenemise kaudu – Improving GBV victims support services and the access to justice through Trauma-informed Care

Projekti Care4Trauma eesmärk on parandada soopõhise vägivalla ohvrite juurdepääsu õigusemõistmisele, (1) tugevdades tugiorganisatsioonide pakutavaid teenuseid traumat kogenud naistele, (2) julgustades traumateadliku lähenemisviisi kasutuselevõttu tugiorganisatsioonides (3), suurendades traumateadliku lähenemise eeliste mõistmist.

Projekti eesmärgid:
• Suurendada sotsiaaltöötajate, sotsiaalpedagoogide, juristide, psühholoogide ja
psühhiaatrite võimekust rakendada soopõhise vägivalla ohvritega traumateadlikku lähenemist;
• Edendad soolise vägivalla ohvrite tugiorganisatsioonides ja teenustes traumateadliku hoolduse rakendamist;
• Määratleda ja levitada parimaid praktikaid ning suurendada teadmisi traumapõhise ravi rakendamisest soopõhise vägivalla ohvrite tugiorganisatsioonides ja teenustes;
• Suurendada teadmisi takistuste kohta, millega soopõhise vägivalla ohvrid kohtusüsteemile juurdepääsul kokku puutuvad, ning selgitada välja selle teemaga seotud organisatsioonilised ja koolitusvajadused;
• Suurendada asjaomaste sidusrühmade, poliitikakujundajate ja otsustajate teadlikkust ja teadmisi traumateadlikust käsitlusest, mis on seotud soolise vägivallaga. Eesmärgiks on maksimeerida avalikkuse osalust.

Peamised väljundid:

Partnerid

Koordinaator:
MondoDonna Onlus, Itaalia

SISST – The Italian Society of Traumatic Stress Studies, Itaalia
UWAH – Union of Women Associations of Heraklion, Kreeka
ABD – Welfare and Development Association, Hispaania
WSIC – Women’s Support and Information Centre, Eesti
AZKZ – Autonomous Women’s House Zagreb, Horvaatia

Meie tegemised projekti uudikirjades: Uudiskiri nr 1, Uudiskiri nr 2, Uudiskiri nr 3, Uudiskiri nr 4, Uudiskiri 5.

Jälgi meie tegemisi:

Projekti number: 101056671

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse omaosalust antud projektis 3296,40 euroga.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)