FREASCO projekti kohtumine Itaalias

FREASCO projekt – Seksismi ja seksuaalse ahistamiseta õppeasutus, on Euroopa Komisjoni kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi raames rahastatud ning selle eesmärk on varakult märgata seksismi ja seksuaalse ahistamise juhtumeid ning nendest teada anda, ennetada soolist vägivalda koolis ja ülikoolis: Selleks töötatakse välja digitaalsed vahendid ning koostatakse selles valdkonnas suuniseid koolidele ja ülikoolidele.

Oktoobri alguses said FREASCO projekti partnerid kokku kesk-Itaalias. Arutleti tehtud tegemisi ja edasisi samme. Peamine rõhk oli läbiviidaval (kõrg)koolide uuringul. Projektist saab rohkem lugeda kodulehel www.freasco.eu.

INFOGRAPHIC FREASCO