Traumat arvestava praktika spetsiifikale keskenduvad koolitustsüklid

Projekti Care4Trauma raames oleme planeerinud kolm koolitust. Kaks Tartus ja üks Tallinnas. Koolituspäevad (kokku 32h) keskenduvad põhjalikult traumat arvestava praktika spetsiifikale.

Koolituse läbinu:
1. mõistab psühholoogilise trauma olemust ja riskifaktoreid;
2. eristab traumasündmust, -kogemust ja mõju ning mõistabnendevahelist seost;
3. oskab märgata trauma sümptomeid;
4. tunneb traumat arvestava praktika põhimõtteid ja eeldusi;
5. mõistab taasohvristamise riske ja oskab taasohvristamist vältida;
6. mõistab aitaja tööga kaasnevaid riske ja tunneb levinumaidstrateegiaid toimetulekul sekundaarse traumaga.

1.- 2. ja 8.- 9. veebruar 2024 – Tartu Loomemajanduskeskuse konverentsiruumis (Kalevi 17, Tartu) – koolitajad Triin Taal ja Pille Tsopp-Pagan.
26.-27.03 ja 2.-3.04. 2024 – Tartu Loomemajanduskeskuse konverentsiruumis (Kalevi 17, Tartu) – koolitajad Kätlin Juurik ja Mariana Saksniit
4.- 5. ja 9.- 10. aprill 2024 Eesti Puuetega Inimeste Koja saalis (Toompuiestee 10, Tallinn) – koolitajad Mariana Saksniit, Triin Taal ja Pille Tsopp-Pagan.