Noorte kohtinguvägivalla ennetamise digiõppematerjalid õpilasele ja õpetajatele

Valminud on noorte kohtinguvägivalla ennetamise digiõppematerjalid õpilasele  https://www.opiq.ee/Kit/Details/394

ja õpetajale https://www.opiq.ee/Kit/Details/395 . Materjalid on tasuta kättesaadavad opiq.ee keskkonnas!

Õppekomplekt põhineb 2016. aastal välja antud kohtinguvägivalla ennetuse metoodilisel juhendmaterjalil ja sellele järgnevalt välja töötatud koolitustel. Õppekomplekti õpilasele suunatud osa sisaldab lugemis- ja kuulamismaterjali individuaalseks tööks, arutelu lähtekohtadeks olevaid individuaalülesandeid. Õppekomplekti metoodiline juhend on mõeldud õpetajale, nii kontakt- kui digitundide andmiseks III kooliastmes ja gümnaasiumis, kuid sobib juhendmaterjaliks ka kooli tugispetsialistidele. Õppekomplekt sisaldab materjale kokku seitsme õppetunni andmiseks ja materjal valmib kahes etapis: esimesena (2021) valmib digiõppematerjal põhikooli III kooliastmele, teises etapis (2022) valmivad materjalid gümnaasiumile. Digiõppematerjal valmis Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös.

Õppekomplektis on 7 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 17 ülesannet.