Istanbuli konventsiooni järelevalve ekspertgrupi ehk GREVIO aruanne Eesti kohta

Kaua oodatud ülevaade Eesti tegevusest Istanbuli konventsiooni täites. Nagu oli arvata, on üks peamisi kriitilisi punkte vägistamine – nii see, et Karistusseadustikus on põhiosa seda puudutavaid paragrahve MITTE nimetatud vägistamiseks (tuletab meelde: metsakutsu-hunt), mis pisendab kuritegu. Ning suunis muuta seadusandlus selliselt, et nõusolekupõhisus oleks seaduses. Ja me töötame selle nimel, et nii läheks. NTTK esitas GREVIOLE kevadel konventsiooni täitmise kohta samuti variraporti. #EndVAWG

Aruanne inglise keeles SIIN.