“Sõltuvusest vabaks, vägivallast priiks” FASA – uudiskiri 3

«Sõltvusest vabaks, vägivallast priiks»

Uudiskiri mai 2021 – oktoober 2021

 

FASA projekt püüab täita lünki eesliinispetsialistide teadmistes nii  lähisuhteägivalla (LSV) kui ka sõltuvusprobleemide valdkondades.  Eesmärk on pakkuda sõltuvusprobeelmidega LSV ellujääjatele  igakülgset abi ja edendada ametkondade vahelist koostööd.

 

FASA uudised 

Kuni 2021. aasta juunini oli COVID-19 pandeemia ja sellest tingitud piiravate meetmete tõttu kogu Euroopas võimatu korraldada ühiseid partnerite kohtumisi. Vaatamata sellele, et meil ei olnud võimalik isiklikult kohtuda, püüdsime FASA projekti raames leida võimalusi oma töö jätkamiseks.

Juuni esimese nädalal toimus virtuaalne kolmepäevane „Koolitajate töötuba”, kus osalesid partnerorganisatsioonide esindajad. Töötuba hõlmas loenguid, juhiseid e-platvormi kasutamise kohta ning kogemuste vahetamist.

Juuni lõpus toimus FASA juhtkomitee kohtumine, taaskord veebis, kus arutati üldist progressi ja edasisi tegevusi.

Üheks FASA väljundiks on koolituskäsiraamat spetsialistidele sõltuvusprobleemidega LSV ellujääjate toetamiseks. Käsiraamatu koostamise käigus kohtusid projekti partnerid, et arutada, kuidas riiklike koolitusi elleviia ja sekkumisi organiseerida. Vastava kahepäevase näost-näkku kohtumise korraldas Hispaanias M&M Profuture Training 2021. aasta oktoobris.

Kõik FASA projekti raames välja töötatud koolitusmaterjalid ja kogu asjakohane teave on kõigile vabalt kättesaadavad FASA veebilehel ja FASA Facebookis.

 

Täpsemalt…

Koolituskäsiraamat spetsialistidele

“Koolituskäsiraamat lähisuhtevägivalla spetsialistidele toetamaks sõltuvusprobleemidega ellujääjaid” lõpetati edukalt sel suvel ja on üles laaditud meie FASA veebilehele. Käsiraamat on mõeldud peamiselt ohvriabi spetsialistidele ja ennekõike LSV spetsialistidele ning kujutab endast õppevahendit, mis on mõeldud individuaalseks kasutamiseks ja koosneb pedagoogilisest materjalist, mis põhinevad aruande «Analytical Report on women survivors of IPV with PSU issues» peamistel leidudel. Antud materjal on aluseks e-koolituskursusele, mis töötatakse välja lähikuudel ning mida on võimalik rakendada kõikides ELi riikides.

FASA projekti raames läbi viidud uuringud näitasid, et LSV spetsialistid vajavad erikoolitust, mis annaks neile täiendavaid teadmisi, oskusi, võimekust ja tööriistu sõltuvusprobleemidega LSV ellujääjate toetamiseks. Seega sisaldab see koolitusjuhend järgmist:

  1. Teadmised psühhotroopsetest/sõltuvust tekitavatest ainetest, ainete kasutamisest ja sõltuvusprobleemidest ning “narkootikumide maailmast” üldiselt.
  2. Suutlikkuse suurendamine ja praktiliste oskuste arendamine, nagu sõltuvusprobleemide skriinimine ja teadmine, milliseid küsimusi millisel nõustamishetkel esitada.
  3. Teadmised ja arusaamine LSV ja sõltuvusprobleemide korrelatsioonist ja koosesinemisest.
  4. Oskused, materjalid ja tööriistad sõltuvusprobleemidega LSV ellujääjate toetamiseks.
  5. Teadmised uuendatud tõenduspõhistest lähenemisviisidest ja mudelitest sõltuvusravis, et eemalduda domineerivast meditsiinilisest lähenemisest.
  6. Riskianalüüsi ja kriisijuhtimise oskused.
  7. Teadmised olemasolevatest parimatest tavadest ja tõhusatest sekkumistest sõltuvusprobleemidega LSV ellujääjate toetamisel.
  8. Teadmised, lähenemisviisid, vahendid ja oskused stigmatiseerimisega tegelemiseks, sealhulgas stereotüüpide ja eelarvamuste tunnistamine ja nendega töötamine.

Lisaks töötati välja ja seejärel rakendati hindamismetoodikat, et hinnata Kreekas, Eestis, Islandil ja Ühendkuningriigis testitud koolituskäsiraamatu tõhusust.

Järgmised sammud:

                         

Koolituskäsiraamatu alusel töötatakse välja terviklik e-kursus. Kursus kavandatakse intensiivse süvaõppe seminarina LSV spetsialistidele. Kursusel on 7 moodulit, kus iga moodul on pühendatud ühele käsiraamatu peatükile. Kursusel osalejatel on üks nädal aega videoloengu vaatamiseks ja ülesande täitmiseks. Pärast ühe mooduli lõpetamist saadakse juurdepääsu järgmise mooduli materjalidele. E-kursus on 2022. aasta alguses FASA veebisaidil tasuta saadaval viies keeles: inglise, kreeka, eesti, hispaania ja islandi keeles.

 

FASA partnerid 

UWAH – Heraklioni prefektuuri naisühenduste liit (Kreeka) (juhtpartner)

UoC – Kreeta Ülikool (Kreeka)

UT – Tartu Ülikool (Eesti)

WSIC – MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Eesti)

NEXUS NI – Põhja-Iirimaa vägistamise kriisi assotsiatsioon (Ühendkuningriik)

M&M – M&M Profuture Training, S.L. (Hispaania)

RIKK – Islandi ülikooli soouuringute, võrdsuse ja erinevuste instituut (Island)

 

Võta meiega ühendust:
Kui soovid saada tihedamini uudiseid partnerite tegemistest ja projekti väljunditest, siis jälgi meie sotsiaalmeedia kontosid.

 

 https://www.facebook.com/FASAproject/

https://www.linkedin.com/showcase/fasa-project

           https://fasaproject.eu/

#FASAagainstIPV  #endVAW #endaddiction #freefromaddictionsafefromabuse

 Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt FASA konsortsium ja see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu arvamust.