x

MARISSA

Asutustevahelise koostöö arendamine sõltuvusprobleemidega lähisuhtevägivalla ohvrite toetamiseks

MARISSA projekti viivad kahe aasta vältel ellu Kreeka, Eesti ja Islandi ülikoolid ja MTÜd.
MARISSA tegeleb aineid (kuri)tarvitavate lähisuhtevägivalla ohvrite probleemidele lahenduste leidmisega. Olemasolevates ohvriabiprogrammides ei käsitleta lähisuhtevägivallas sõltuvusse sattunud ohvreid, kuna kahte elementi (vägivald ja sõltuvust) käsitletakse eraldi, samas kui läheneda tuleks kompleksselt. MARISSA raames töötame välja praktilised mitme-asutuse tööriistad ja suutlikkuse suurendamise materjalid, et abistada spetsialiste ja parandada teenuseid, mida pakutakse naistele, kes kannatavad samaaegselt lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse all. Lisaks panustame sidusrühmade, ohvrite ja avalikkuse teadlikkuse tõstmisele sel olulisel teemal.

Projekti eesmärgid:
– Spetsialistide tööpõhiste oskuste parendamine kui ohver kannatab nii lähisuhtevägivalla kui ka sõltuvuse all.
– Samaaegselt lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse all kannatavatele naistele koordineeritud tugiteenuste parendamine.
– Uuenduslike ja kooskõlastatud sekkumisvahendite edendamine ohvrite abistamiseks ja sõltuvusraviprogrammide jaoks.
– Euroopa sidusrühmade ja üldsuse teadlikkuse tõstmine.

Põhitegevused:
– Lähisuhtevägivalla & sõltuvusravi organisatsioonide spetsialistide vajaduste analüüs
– Suutlikkuse suurendamise ja koordineeritud sekkumismaterjalide väljatöötamine
– Sekkumisvahendite piloteerimine ja mõju hindamine
– Teadlikkuse tõstmise tegevused ja projekti tulemuste levitamine.

Peamised väljundid:
Aruanne spetsialistide vajaduste kohta (inglise keeles)
Replication Guidelines
Poliitilised soovitused samaaegselt esineva lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse valdkonnas
MARISSA koolituskäsiraamat
– MARISSA koolituse slaidid:
1. moodul – SP
2. moodul – LSV
3. moodul – Sugu ja võim
4. moodul – Trauma
5. moodul – Koostöö
6. moodul – Tegevused
Lisamaterjal: MARISSA käsiraamatu harjtused
Lisalugemismaterjal

MARISSA töövahendid:
Juhend
LSV tuvastamise vorm sõltuvusspetsialistile
LSV suunamise vorm sõltuvusspetsialistile
Sõltuvuse tuvastamise vorm LSV spetsialistile
Sõltuvuse suunamise vorm LSV spetsialistile
Järelkontrolli vorm

Ametitevahelise koostöö kontrollnimekiri  – sõltuvusraviasutused
Ametitevahelise koostöö kontrollnimekiri – LSV tugiteenused

MARISSA aitab kaasa professionaalide võimekuse tõstmisele ja mitme asutuse vahelise koostöö edendamisele lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse valdkonnas, arendades ja katsetades põhjalikku koolitusjuhendit ning uuenduslikke praktilisi sekkumisvahendeid spetsialistidele.

Projekti uudiskirjad (inglise keeles): Uudiskiri 1; Uudiskiri 2; Uudiskiri 3; Uudiskiri 4.

Juhtpartner:
Union of Women Associations of Heraklion Prefecture- Heraklioni Prefektuuri Naisorganisatsioonide Liit (Kreeka)

Partnerid:
University of Crete (Kreeta Ülikool) (Kreeka)
MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Eesti)
Tartu Ülikool (Eesti
University of Iceland (Islandi Ülikool) (Island)
The Root – Association on Women, Addiction and Mental Health (Island)

Projekti kestus: 2 aastat – juuni 2020-mai 2022

 

Lisainfo: mari.puniste@naistetugi.ee

 

 

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse omaosalust toetab antud projektis Kodanikuühiskonna Sihtkapital 7223,25 euroga.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)