x

MARISSA

Asutustevahelise koostöö arendamine sõltuvusprobleemidega lähisuhtevägivalla ohvrite toetamiseks

MARISSA projekti viivad kahe aasta vältel ellu Kreeka, Eesti ja Islandi ülikoolid ja MTÜd.
MARISSA tegeleb aineid (kuri)tarvitavate lähisuhtevägivalla ohvrite probleemidele lahenduste leidmisega. Olemasolevates ohvriabiprogrammides ei käsitleta lähisuhtevägivallas sõltuvusse sattunud ohvreid, kuna kahte elementi (vägivald ja sõltuvust) käsitletakse eraldi, samas kui läheneda tuleks kompleksselt. MARISSA raames töötame välja praktilised mitme-asutuse tööriistad ja suutlikkuse suurendamise materjalid, et abistada spetsialiste ja parandada teenuseid, mida pakutakse naistele, kes kannatavad samaaegselt lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse all. Lisaks panustame sidusrühmade, ohvrite ja avalikkuse teadlikkuse tõstmisele sel olulisel teemal.

Projekti eesmärgid:
– Spetsialistide tööpõhiste oskuste parendamine kui ohver kannatab nii lähisuhtevägivalla kui ka sõltuvuse all.
– Samaaegselt lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse all kannatavatele naistele koordineeritud tugiteenuste parendamine.
– Uuenduslike ja kooskõlastatud sekkumisvahendite edendamine ohvrite abistamiseks ja sõltuvusraviprogrammide jaoks.
– Euroopa sidusrühmade ja üldsuse teadlikkuse tõstmine.

Põhitegevused:
– Lähisuhtevägivalla & sõltuvusravi organisatsioonide spetsialistide vajaduste analüüs
– Suutlikkuse suurendamise ja koordineeritud sekkumismaterjalide väljatöötamine
– Sekkumisvahendite piloteerimine ja mõju hindamine
– Teadlikkuse tõstmise tegevused ja projekti tulemuste levitamine.

Peamised väljundid:
– Raport spetsialistide vajaduste kohta
– Poliitilised soovitused samaaegselt esineva lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse valdkonnas
– Koolitusjuhend ja ühised sekkumisvahendid spetsialistidele
– Sekkumisvahendite piloteerimine lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse oludes, mõjuhindamine, replikatsiooni suuniste väljatöötamine.

MARISSA aitab kaasa professionaalide võimekuse tõstmisele ja mitme asutuse vahelise koostöö edendamisele lähisuhtevägivalla ja sõltuvuse valdkonnas, arendades ja katsetades põhjalikku koolitusjuhendit ning uuenduslikke praktilisi sekkumisvahendeid spetsialistidele.

Juhtpartner:
Union of Women Associations of Heraklion Prefecture- Heraklioni Prefektuuri Naisorganisatsioonide Liit (Kreeka)

Partnerid:
University of Crete (Kreeta Ülikool) (Kreeka)
MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Eesti)
Tartu Ülikool (Eesti
University of Iceland (Islandi Ülikool) (Island)
The Root – Association on Women, Addiction and Mental Health (Island)

Projekti kestus: 2 aastat – juuni 2020-mai 2022

 

Lisainfo: mari.puniste@naistetugi.ee

 

 

 

 

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse omaosalust toetab antud projektis Kodanikuühiskonna Sihtkapital 7223,25 euroga.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)