x

RE-ABILITY

Projekti „Adult education to promote Relational Ability“ eesmärk on parandada ajutiselt tugikeskustestes/varjupaikades viibivate naiste/emade sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi.

Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja suurendada kogukondade ja keskuste personali oskusi ka uute oskuste õppimise osas ning pakkuda neile uuenduslikke töövahendeid, mis võimaldavad klientidel sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi arendada.

Psühholoogilise ja emotsionaalse toe kõrval vajavad täiskasvanud, kes on kogenud teatavat traumat, lisaks oskuste arendamist nagu eneseteadvus, emotsioonide juhtimine, stressi juhtimine, empaatia, tõhus suhtlemine.

Projekti raames töötatakse välja kolm intellektuaalset väljundit:

1. Vanemate haridusplaan – vahend individuaalse kava elluviimiseks, mille eesmärk on tugevdada vanemlikke oskusi, lähtudes vägivalla ohvriks langenud naiste / emade tugevustest ja nõrkustest, kuid eelkõige nende vajadustest ja soovidest
2. Edendada ja arendada emade sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi: valikuid, tööriistu, ideid ja tegevusi. Kogumik erinevaid tööriistu, mis on kasulikud naiste/emade eesmärkide saavutamiseks
3. Uued hariduslikud vajadused: vägivalla ohvriks langenud emade soovitused. See on raport, kus kahe eelneva väljundi andmeid ja tulemusi esitletakse koos reaalsete poliitiliste soovitustega, nii et naistele/emadele antakse hääl dialoogis poliitiliste otsustajatega

Projekt ühendab kuut partnerit viies Euroopa riigis. Juhtpartneriks on 3P (Padre Pino Puglisi) Societa Cooperative Sociale Itaalias. Lisaks partnerid Eestis, Kreekast, Rumeeniast, Itaaliast ja Horvaatiast.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)