x

CYBERSAFE MOOC


Eramus+ programmi toel rahastatud projekti “Building teachers competence about cyber violence against girls” (CYBERSAFE MOOC, 01.09.2020-31.10.2022) põhieesmärk on koondada kübervägivalla ja soolise ebavõrdsuse valdkonna eksperdid, et töötada välja haridus-, noorsootöötajate ning koolide jaoks õppematerjalid, mis käsitlevad tüdrukutevastast kübervägivalda (sihtgrupiks 13–16-aastased õpilased).

Projektis keskendutakse peamiselt järgmistele kübervägivalla vormidele:
a) loata intiimsete piltide või videote jagamine
b) ärakasutamine, sundimine ja ähvardused
c) soovimatu seksualiseerimine
d) seksuaalne kiusamine

Projekti peamised väljundid

– viia läbi 4 Euroopa riigi koolidirektorite seas küsitlus koolides toimuva kübervägivalla kohta – EESTI UURINGU TULEMUSED

Õpetajate pädevuse suurendamine tüdrukute vastu suunatud kübervägivalla osas  – praktiline õppekava õpetajatele (eesti keeles)

– Kübervägivalla teemaline e-kursus (MOOC) – videod koos eesti keelesete subtiitritega: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrsCep03veXMhYFgn37QyYrh-pTwpbKaQ

Eesmärk on vahetada teadmisi ja kogemusi kübervägivalla ennetamisel ja sellele reageerimisel erinevates Euroopa riikides ning rahvusvaheliste teadmiste kogumine.

Konsortsium ühendab seitse partnerit üle Euroopa. Projekti juhtpartner on Ljubljana Ülikool Sloveenias, lisaks on partnerid Eestist, Kreekast, Põhja-Iirimaalt, Taanist ja Hollandist.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)