Turvalisuse tagamise plaan võib päästa elu

Ohver ei saa peatata oma partneri vägivalda ja väärkohtlemist – seda saab teha vaid vägivallatseja ise, kuid on tegevusi, mida saab ohver teha, et suurendada ise-enda ja oma laste turvalisust.

Üheks viisiks on kasutada DISCO projekti raames välja töötatud turvalisuse tagamise plaan, mille abil saab ohver samm-sammult läbi mõelda erinevad stsenaariumid, kuidas end ja oma lapsi ohuolukorras kaitsta. Plaan keskendub erinevatele ohuolukordadele, näiteks, kuidas end akuutses situatsioonis kaitsta või kuidas olukorda käsitleda, kui ollakse valmis vägivaldsest suhtest lahkuma. Mida teha, et tagada turvalisus oma kodus või juhul, kui vägivallatseja vastu on rakendatud lähenemiskeeld. Lisaks on oluline läbi mõelda, kuidas lähikonda kuuluvad inimesed saavad abiks olla ja missugused ohuolukorrad võivad näiteks teel koju või tööle esile kerkida. Eraldi teemana on välja toodud ka alkoholi ja uimastite tarvitamine, seda nii ohvri enda kui vägivallatseja puhul.

Tänapäeva infotehnoloogia ajastul on oluline mõista, kuidas end ja lapsi kaitsta tehnoloogiapõhise kuritarvitamise eest, kuna veebipõhiseid ja muid tehnoloogiaid (mobiiltelefonid, nuhkvarakaamerad, GPS, häkitud arvutid, sotsiaalmeediakontod jne) võivad vägivallatsejad kasutada naiste kontrollimiseks, jälitamiseks ja väärkohtlemiseks nii perevägivalla tingimustes kui ka pärast lahku minekut. Seepärast on tähtis ka neile aspektidele tähelepanu pöörata ja hoolikalt läbi mõelda.

Ennekõike on oluline, et ohver leiab endas jõu traumeerivast ja emotsionaalselt laastavast olukorrast välja tulemiseks ning uue elu planeerimiseks. Turvalisuse tagamise plaan on kasulik vahend, mille abil vägivaldsest suhtest lahkuda.