x

Venekeelse elanikkonna parem teenindamine

Projekt: Tartu Naiste Varjupaiga võimekuse arendamine venekeelsete klientidega töötamisel ja vene noorte perevägivalla-alase teadlikkuse tõstmine

Rahastaja: Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fond

topeltlogo_aef_eea_grants

Kestus: 9 kuud (01.04.2014-31.12.2014)

Piirkond: Tartu ja Tartumaaga piirnevad maakonnad (Põlva, Võru, Jõgeva, Viljandi, Valga)

Projekti juht: Sirje Otstavel

Peamine eesmärk: parandada venekeelse informatsiooni kättesaadavust lähisuhtevägivalla, abivõimaluste ja abi kättesaadavuse kohta Tartus, Tartumaal ja sellega piirnevates maakondades

Projekti eesmärgi saavutamiseks:

–          täiendatakse www.naistetugi.ee koduleht venekeelse osaga, tõlgitakse kogu kodulehel olev ohvri jaoks oluline materjal vene keelde;

–          tõlgitakse ning antakse välja esmaseid infomaterjale (brošüürid, flaierid) vene keeles;

–          tõlgitakse varjupaiga klientidega suhtluses kasutatavad  materjalid vene keelde nii varjupaiga klientide kui töötajate jaoks;

–          koolitatakse Naiste Varjupaiga töötajad, et nad suudaksid paremini professionaalset vene keelt rääkida, tajuda keelekasutuse eripärasid töös traumeeritud klientidega;

–          koostatakse venekeelne õppematerjal  noortele ning viiakse läbi 10 perevägivallateemalist loengut vene noortele ja vastavalt loengute tagasisidele täiendatakse koolitusmaterjale

Täpsem info ja kontakt: projektijuht Sirje Otstavel, sirje.otstavel@gmail.com

The aim of the current project is the improvement of knowledge in Russian language about domestic violence and increased possibilities for Russian speakers to get help in Tartu and surrounding counties.
There are many Russian speaking women coming to the shelter that only get information about our services from indirect sources. At the same time, based on our experience in serving them, the topic is an important one in the Russian community.

During the project employees will be trained to better communicate, translate existing forms and web-page materials into Russian. We will also create info materials that will be distributed in public places where victims often are (police, hospitals etc). We will also create training materials for Russian students and lectures based on those materials.  Our project will also focus on long term prevention, by raising awareness and educating young people via lectures given in Russian language schools.

Primary beneficiaries of the project are Russian speaking victims of domestic violence. Secondary beneficiaries will be Russian speaking students who will get introduction to the topic via lectures.

Outcomes of this project include:

  • Translated materials about domestic violence on NGO-s website;
  • Brochure on domestic violence and available services in Russian created (3000 copies);
  • Trained employees of shelter;
  • 10 lectures to high school students on how what domestic violence is and how it can be prevented/dealt with

More information: sirje.otstavel@gmail.com

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)