x

DIS.CO

DIS.CO projekt on kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas innovatsiooni toetav strateegiline partnerlus, mille eesmärk on edendada nõustajate tööpõhiseid oskusi läbi koostöö võrgustike loomise ja kaugnõustamise suutlikkuse suurendamise kui töötatakse pere- või seksuaalvägivalla või väärkohtlemise naisohvritega. Eesmärgiks on luua spetsiaalseid koolitusmaterjale ja -vahendeid, et tõhustada nõustajate tööpõhiseid pädevusi ning hõlbustada virtuaalsete töökohtade ja ohvrite toetamise alternatiivsete vormide loomist.

DIS.CO. pakub välja uuendusliku lähenemisviisi, mis põhineb nii nõustajate kui ka vägivalla ja kuritarvitamise ohvrite vajadustel. Projekti raames viiakse läbi analüütilisi tegevusi ning vahetatakse teadmisi ja häid tavasid projektipartnerite vahel, et välja töötada sobivad koolitusmaterjalid ja -vahendid. Hoolimata asjaolust, et suurem osa ohvrite tugiorganisatsioonidest juhendab nõustamisteenuseid infotelefonide kaudu, ei saa nõustajad ega vabatahtlikud eriväljaõpet kaugnõustamise teemal, kuna puuduvad vastavad koolitusmaterjalid. Meie projekt tegeles selle probleemiga, pakkudes DIS.CO. kaugnõustamise koolitusmaterjale ja õppevahendeid veebileheküljel tasuta ja need on saadaval kõigis projekti keeltes.

Projekti väljundid:

– Kaugnõustamise spetsialistide profiili ja koolitusprogrammi loomine
– Koolitusprogrammi põhjal luuakse spetsialistidele kursus
– Luuakse e-kursus
– Käivitatakse ohutuse kavandamise rakendus
– Töötatakse välja praktiline juhend kaugnõustajate koolitamiseks

Kõik väljundid on saadaval inglise, eesti, saksa, kreeka ja hispaania keeles.

Vaata lähemalt: https://discoprojectcom.wordpress.com/

 

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)