x

CYBERSAFE

Changing Attitudes among teenagers on Cyber Violence against Women and Girls (CYBERSAFE)  www.stoponlineviolence.eu projekti eesmärgiks on valmistada teaduspõhine hariv veebiplatvorm, mille kaudu teismelisi on võimalik küberkiusamise ja sellest hoidumise osas informeerida.

Uuringute põhjal võib kinnitada, et ka selles meediumis on naised ja tüdrukud proportsionaalselt enim rünnatud kasutajagrupp, kuigi sihtmärgiks on ka teismelised noormehed. Informeerituse edasine suund on vastava info ja ohtude teadvustamine teismeliste poolt ning abivõimaluste leidmine juhul, kui küberkiusamine on juba toimunud. Eelneva info alusel ehitatakse interaktiivne mitmetasemeline mäng, mis toetab ning laiendab teismeliste oskusi ohu või kiusamise korral teadlikult sekkuda.

Koolitusprogrammi tulemusena suurenevad noortega tegelevate spetsialistide teadmised ning kogemused antud valdkonnas ja neile on antud oskused viia läbi iseseisvaid koolitusi. Projekti tulemusena paraneb suurima kübervägivallale avatud sihtrgupi informeeritus sellest ning eeldatavalt tekib ka hoiakute muutus selles generatsioonis. Lisaks tekib neil võimalus tihendada koostööd nii ministeeriumite kui ka kohalike huvigruppide ning omavalitsustega.

CYBERSAFE projekti raames avaldas projekti partner Ljubljana Ülikool aruande “Naiste- ja tüdrukutevastane kübervägivald”. Tegemist on projekti 2. tööpaketi lõpparuandega, mis annab põhjaliku ülevaate kübervägivalla temaatikast. Tänu täpsele kirjanduse ülevaatele esitatakse selle teema kohta olemasolevad leiud, näiteks kübervägivalla erinevate vormide ja selle kontekstualiseerimise analüüs ning olemasolevad uurimis- ja veebivahendid selle vastu võitlemiseks. Tutvustatakse ka olukorda projekti partnerriikides ning Eestis, Põhja-Iirimaal, Kreekas ja Itaalias läbi viidud fookusgrupp-uuringute tulemusi. Aruanne sisaldab ka üksikasjalikku teavet kübervägivalla korral kohaldatava õigusraamistiku, samuti projekti sihtrühma käitumiste ja üldiste projekti eesmärkide kohta.

Juhendmaterjal CyberSafe online töövahendi kasutamiseks (eesti keeles).

Kõik projekti väljundid leitavad SIIT.

Lisainfo: Pille Tsopp-Pagan,
Pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee
www.naistetugi.ee

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse omaosalust antud projektis toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 3715,47 euroga.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)