x

CYBERSAFE

Changing Attitudes among teenagers on Cyber Violence against Women and Girls (CYBERSAFE)  www.stoponlineviolence.eu projekti eesmärgiks on valmistada teaduspõhine hariv veebiplatvorm, mille kaudu teismelisi on võimalik küberkiusamise ja sellest hoidumise osas informeerida.

Uuringute põhjal võib kinnitada, et ka selles meediumis on naised ja tüdrukud proportsionaalselt enim rünnatud kasutajagrupp, kuigi sihtmärgiks on ka teismelised noormehed. Informeerituse edasine suund on vastava info ja ohtude teadvustamine teismeliste poolt ning abivõimaluste leidmine juhul, kui küberkiusamine on juba toimunud. Eelneva info alusel ehitatakse interaktiivne mitmetasemeline mäng, mis toetab ning laiendab teismeliste oskusi ohu või kiusamise korral teadlikult sekkuda.

Koolitusprogrammi tulemusena suurenevad noortega tegelevate spetsialistide teadmised ning kogemused antud valdkonnas ja neile on antud oskused viia läbi iseseisvaid koolitusi. Projekti tulemusena paraneb suurima kübervägivallale avatud sihtrgupi informeeritus sellest ning eeldatavalt tekib ka hoiakute muutus selles generatsioonis. Lisaks tekib neil võimalus tihendada koostööd nii ministeeriumite kui ka kohalike huvigruppide ning omavalitsustega.

Lisainfo: Pille Tsopp-Pagan,
Pille.tsopp-pagan@naistetugi.ee
www.naistetugi.ee

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse omaosalust antud projektis toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 3715,47 euroga.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)