x

Isikuandmete töötlemine

Annetuslehe isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (registrinumber 80169368), aadressiga Veski 69, Tartu, e-post: info@naistetugi.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Nimi ja e-posti aadress

Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Nime kasutatakse annetajate nimekirja koostamiseks. E-posti aadressi kasutatakse annetustega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi) ning uudiskirjade saatmiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse annetuslehe klienditoele annetusajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone.ee serveris, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on veebi annetuslehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada annetuslehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Annetusleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine annetuskeskkonna volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub annetuskeskkonna ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Annetuskeskkonna sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Annetuste ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ja täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isiku samasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ei kasutata otseturundusteadete saatmiseks.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-post: info@naistetugi.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)