x

Annetustingimused

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse annetuskeskonna (www.naistetugi.ee/toeta) omanik on MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (registrinumber 80169368), aadressiga Veski 69, Tartu.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (NTTK) on isikuandmete vastutav töötleja,  NTTK edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Üldtingimused

NTTK kodulehel tehtud annetusi kasutame sihipäraselt vägivalla ohvrite mitmekülgeseks abistamiseks, mis sisaldab sotsiaalset-, juriidilist, psühooloogilist nõustamist, sh ka laste nõustamist.

Annetuse saab teha kas ühekordselt või vormistades selle igakuise püsimaksena. Loomulikult saate annetuse vormistada ka otse oma internetipangas või pangakontoris ent mugavamaks annetamiseks saate kasutada meie kodulehe annetuskeskkonda.

Annetuse valuutaks on euro.

Ühekordse annetuse tegemisel meie kodulehel suunatakse Teid meie lepingupartneri Maksekeskus.ee vahendusel Teie poolt valitud eeltäidetud annetusandmetega internetipanka, mis säästab Teie aega ja vähendab eksimisvõimalusi andmete sisestamisel.
Püsiannetuse tegemisel suunatakse Teid valitud panga püsiannetuse vormistamise vormile.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus on tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirjas ehk annetajal on võimalik annetustelt tulumaksu tagasi taotleda. NTTK edastab annetusandmed Maksu- ja Tolliametile ning need kajastuvad automaatselt annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis.

Taganemisõigus

Taganemisõigus annetustele ei laiendu. Probleemide ja küsimuste korral saab infot e-posti
aadressilt info@naistetugi.ee

Pretensiooni esitamise õigus

Annetuskeskkond vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Privaatsus ja turvalisus

I Turvalisus
1. Maksekeskus ja pangad on omalt poolt lubanud teha kõik, et annetamine internetipangas oleks annetajatele ja nende rahale turvaline.
2. Annetuse tegemine pangalingi kaudu toimib nagu tavapärase makse sooritamine. Internetipanka sisenemiseks on vaja kasutajatunnust ning püsiparooli. Internetipanka saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga.
3. Internetipanga leht avaneb alati eraldi aknas. Ühendus peab olema krüpteeritud: aadressi alguses on https:// ja lehel olev tabaluku ikoon peab olema kinni.
4. Kui Teil on tekkinud kahtlusi internetipanga turvalisuses, võta koheselt ühendust oma kodupangaga.

II Privaatsus
1. Kõik annetuskeskkonna vahendusel tehtud annetused käivad läbi internetipanga, seega on annetuskeskkonnas kogutavad andmed käsitletavad kliendiandmetena. Kliendiandmed on igasugune info, mis on pangale oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed.
2. Annetuskeskkonna kasutajate andmeid kaitstakse turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele.
3. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Vaidluste lahendamine

Kui annetajal on annetuskeskkonna osas tugikeskusele pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile info@naistetugi.ee. Kui annetaja ja tugikeskus ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on annetajal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin: https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada annetaja ja annetuskeskuse vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Annetaja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Annetaja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)