x

Ühendus Vägivallavaba Elu Kaitseks

MTÜ Vägivallavaba Elu Kaitseks (VEK) koondab kokku seitse ühingut, kes tegelevad vägivallavaba elu kaitsmisega, pakkudes nõustamist, koolitusi ja teavitustegevusi.

VEK on partnerik projektis “Koolitatud spetsialistid aitavad vähendada perevägivalda Eestis”, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest (Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programm„Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction)) ning kestab 18 kuud: 01.02.2021-31.07.2022


Liikmed:
MTÜ Pärnu Naiste TugiKeskus
MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus
MTÜ Saaremaa Naiste Tugikeskus
MTÜ Turvaline Raplamaa
MTÜ FKM
Kodanikujulgus MTÜ
MTÜ Eesti Rahvusvaheliste Naiste Suhtlusvõrgustik

Toetajad:
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)