x

Teenuste hinnakiri*

Teenus

Hind (ak.tund)

Juriidiline nõustamine

75 €

Psühholoogiline nõustamine

75 €

Laste psühhooloogiline nõustamine

75 €

 

* Vastavalt Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja tugikeskuse vahel sõlmitud lepimgule on vägivallast väljujatele tugikeskuse teenused teenus tasuta. Kui kliendi profiil vastab SKA teenuse osutamise nõuetele tasub pakutava abi eest SKA.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)