Reykjavik Dialogue – konverentsi järelkaja

Meie esindajad Pille Tsopp-Pagan ja Anu Laas käisid augusti keskel Reykjavikis, konverentsil Reykjavik Dialogue.

Reykjavik Dialogue on üks väheseid 2021.aastal reaalajas toimunud konverentse. Kolmepäevase konverentsi jooksul oli lisaks arutelude kuulamisele ning osalemisele võimalik suhelda vägivalla valdkondlike ekspertidega, kel on aktiivsed uurimustööd käimas. Hildur Fjola Antonsdottir (PhD) on läbi viinud uurimustööd seksuaalvägivalla ohvrite abistamisest kriminaalsüsteemis.

Kodanikuaktivistid Marai Larasi ja prof.Abena P.A.Busia jagasid võimalusi ja meetodeid, mil moel pikaajalist huvikaitset organiseerida.

Prof.Stina Holmberg, kriminoloogiaprofessor, vanemteadur Stockholmis asuva kriminaalpreventsiooni nõukogus, rääkis Rootsi kogemustest nende seadusandluse muudatuste tegemise järgselt, kus vägistamist menetletakse kui nõusolekupõhist mitte keeldumise tõendamise põhist. Eesti kontekstis on see samuti väga oluline, kuivõrd oleme organisatsioonina toetamas meie karistusseadustiku muutmist sarnsaeks Rootsi omale.

Nii Hildur Fjola Antonsdottir’i kui prof.Stina Holmbergiga on meil konverentsil tekkinud suhtluse järgselt otsekontakt.

Töötoad, milles arutati ellujääjate kogemusi ja tööd ning nende ennetus – ja abistamise tegevustesse kaasamisse ühiskonnas, on Eestis seni vähe kasutatud. See on samuti midagi, mida me saame siin hakata esmalt väiksemas ringis testima, et see siis kohandatult proovida juurutada.

Mitte ainult otsekontaktide vaid ka virtuaalsete diskussioonide jälgimine on edasiseks tööks olulised.

Anu ja Pille osavõttu konverentsil toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital 1244 euroga.