x

WHOSEFVA

EL-i projekt – “WHOSEFVA –Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse” (2017-2018)

WHOSEFVA projekti peamiseks eesmärgiks on keskenduda eakate naiste vastasele vägivallale ning sellega toimetulekule meditsiinipersonali poolt. Projekti kestvuseks on detsember 2016 – november 2018. Selle aja jooksul viiakse läbi palju erinevaid tegevusi projekti juhtpartneri Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskuse koordineerimisel.

Projekti peamiseks väljundiks on projekti kaasatud ekspertide poolt välja töötatud treeningmaterjalid eakate naiste vastase vägivallaga tegelevatele organisatsioonidele koostööks teiste tervishoiu organisatsioonidega. Treeningmaterjalide ning kogu projekti eesmärgiks on aidata paremini tuvastada eakaid vägivallaohvreid ning pöörata tähelepanu sellele, kuidas on neid kõige paremini võimalik antud olukorras aidata.  Aluseks võetakse varem väljatöötatud treeningprogramm, kuid projekti käigus kohandatakse seda vastavalt eakate vägivallaohvrite vajadustele. Uuendusliku elemendina töötatakse projekti käigus välja ka online treeningprogramm, mis tõlgitakse inglise keelest soome, eesti, kreeka, läti ning saksa keeltesse.

Kõik projekti käigus väljatöötatud materjalid tõlgitakse inglise keelest soome, eesti, kreeka, läti ning saksa keeltesse ning on kättesaadavad projekti veebilehel http://www.whosefva-gbv.eu/et/.

WHOSEFVA koolitusmaterjalid eakate vastasest vägivallast

Тренинговые материалы: Поддержка пожилых женщин, пострадавших от насилия, в системе здравоохранения

Projekti partnerid:

Naiste Tugi- ja Teabekeskus, Eesti,

Tartu Ülikool, Eesti

Naiste Liin Soome, Soome

Kilcooley Naistekeskus, Suurbritannia

Heraklioni Prefektuuri Naiste Ühenduste Liit, Kreeka

MARTA Keskus, Läti

Austria Naiste Varjupaikade Võrgustik, Austria

Women Against Violence Europe network, Euroopa

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas projekti omaosalust 2687,5 euro ulatuses.
“Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union under
Grant Agreement no JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9320”

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)