x

TISOVA

Koolitus tuvastamaks ja toetamaks eakaid vägivallaohvreid (TISOVA)

Erasmus+
PÕHIMEETMED 2: INNOVATSIOONI KOOSTÖÖ JA HEADE PRAKTIKATE VAHETAMINE
Täiskasvanuhariduse strateegiline partnerlus

1.09.2017 – 31.08.2020

5 partnerit: Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Eesti), Heraklioni Prefektuuri Naisühenduste Liit (Kreeka), Jõud vanadusele – eakate koostöö arendamine (Soome), Tartu Ülikool (Eesti) ja Naised Vägivalla Vastu Euroopas (Austria).

Eesmärgid:

– koolitada eakate keskuste töötajaid, vabatahtlikke ja eakaid märkamaks ja toetamaks eakaid vägivallaohvreid

– koostada interaktiivne koolitusprogramm, mis pakub aktiivseid ja uuenduslikke õppimisvõimalusi eakate inimeste, eelkõige eakate naiste vastu suunatud vägivalla võtmegruppide koolitamiseks

– suurendada eakate inimestega töötava meeskonna (näiteks vanadekodudes) pädevust reageerimaks eakate naisohvrite vajadustele

Väljundid: 

Koolituskäsiraamat (inglise keeles):
TISOVA Training Handbook for Professionals, Volunteers and Older People

Veebikursus: https://www.wave-network.org/tisova/tisova-estonian-course/

 

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)