x

TACTICS

Improving the response and follow-up of victims and perpetrators of domestic violence by police authorities

Eesmärk: ametkondade vahelise koostöö arendamine ja politsei reageerimisvõime ja järelkontrolli võime parendamine LSV juhtumite puhul

Juhtpartner: Tartu Ülikool
Partnerid: MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, Babes Bolyai Ülikool (Rumeenia), Heraklioni Naisühenduste Liit (Kreeka), European Nerwork for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (Saksamaa), Frauen Helfen Frauen NE EV (Saksamaa),  SC Psytel (Prantsusmaa, Mouvement pour l’egalite Entres les Femmes et les Hommes (Belgia), Comision para la investigacion de malos tratos a mujeres (Hispaania).

Tegevused:
1. kaardistame olemasolevad tegevused, ehk kuidas vägivallakuritegudele reageeritakse ja mis on jätkutegevused. Intervjuud/fookusgrupid seitsme partner riigi politseiametite, ohvriabi organisatsioonide, vägivallatsejate programmide ja võimalusel ohvrite/ellujääjate ning vägivallatsejate endiga.
2. Koolitusmaterjalid (sh digitaalsed) ning koolitused esmakokkupuutujatele: tugiteenused ja politsei
3. luua (ajutised) töörühmad esmastest kokkupuutujatest, kes leiavad seniste praktikate kitsaskohad ning püüavad leida lahendusi, mida võiks hakata arendama ja juurutama projekti partnerriikides. Sh ka vägivallatsejatega töötavad spetsialistid.
4. digitaalse abivahendi väljatöötamise eeltöö.

 

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)