x

SINCALA II

TOETADES OMASTEHOOLDAJAID:
KOGUPERE & ELUKAARE LÄHENEMINE

Stress, mis on tekkinud pereliikme kroonilise terviseseisundi või puude tõttu, võib mõjutada perekonda tervikuna, eriti kui erinevad hooldajad perekonnas üritavad oma tunnetega üksinda ja ilma abita toime tulla. Võime tõhusalt suhelda on kriitilise tähtsusega terve ja toimiva pere jaoks. Esmaseks ohuks suhtlemisele on emotsioonide mahasurumine, see tähendab, et pereliikmed varjavad negatiivseid tundeid nagu ülekoormatus, süü, ebakindlus, konfliktsus ja segadused suhetes, mis on seotud nende olukorraga. Suutes avalikult väljendada neid tundeid ja jagada emotsioone, võib hooldaja arendada vastupidavust. SINCALA II jätkuprojekt vastab kõikide EL riikide ühisele vajadusele: lahendada vananemisega seotud elanikkonna hooldamise ja toetamise väljakutse, eriti 80+ hulgas. Kõikides riikides on vajadus hooldusteenuste osutamise järele üha rohkemate perede poolt. Selle saavutamiseks on toetus ja sotsiaalpoliitika omastehooldajatele hädavajalikud. SINCALA II pakub sekkumisprogrammi, mida saavad kasutada omastehooldajatega töötavad spetsialistid, et toetada nende vastupidavust hoolduse jätkamisel. Lisaks saavad spetsialistid ka teadmisi, kuidas varakult hooldajastressi ja eakatevastase vägivallani viivaid ohumärke ära tunda ning kuidas viimaste puhul edasi tegutseda.

Väljundid:

  • Arendada ja testida jutustusele tuginevat pedagoogilist seminari, mis on kohandatud ELi eri riikide kontekstile, ja mille sihtrühmaks on leibkonnad, kes hoolitsevad eaka perekonnaliikme eest. Seminari eesmärk on suurendada perekondade vastupidavust, et säilitada hooldusvõimekus ning kaitsta eakaid eakatevastase vägivalla eest.
  • Juhendmaterjalid spetsialistidele seminaril ilmsiks tulnud murekohtadega tegelemiseks (hooldajastress, viited vägivallale jne)
  • Online-kursus (MOOC), mis käsitleb seminari läbi viimist ning kuidas seminari käigus ilmnenud küsimuste/probleemidega tegeleda
  • Interaktiivne infokogumik www.sincala.eu platvormil. Viited erinevatele materjalidele, e-kursus omastehooldajatele jpm.

Projekti meeskonda kuuluvad:

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (juhtpartner) (Eesti)
Tartu Ülikool (Eesti)
Heraklioni Prefektuuri Naisorganisatsioonide Liit (Kreeka)
Greek Association of Alzheimer’s Disease and Related Disorders (Alzheimer Hellas) (Kreeka)
Anziani e non solo (Itaalia)
CASO50+ Centro de Atendimento e Servicos 50+, Associacao (Portugal)
Spominčica (Sloveenia)

Projekti rahastab Euroopa Liidu Erasmus+ Programm. Toetusleping: 2020-1-EE01-KA204-078004

Lisainfo: www.sincala.eu

Projektijuht:
Mari Puniste
mari.puniste@naistetugi.ee
+372 51 986544

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)