x

NTTK finantsvõimekuse tõstmine

Eesmärk:

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse tuludest moodustavad (püsi)annetused 25%.

Lühikokkuvõte:

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse (NTTK) finantsvõimekuse suurendamiseks on välja töötatud arengukava, mis keskendub (püsi)annetajate hulga suurendamisele ja nende hoidmisele. Kava näeb ette esmalt www.naistetugi.ee veebilehekülje uuendamist ja kasutajasõbralikumaks muutmist. Loome toetajatele oma keskkonna (sektsioon veebilehel), kus nad saavad end soovi korral kirja panna ja anda loa näiteks oma nime avalikustamiseks ning meie igakuise uudiskirja saamiseks. Sellisel viisil saame annetajatega kontakti hoida ja informeerida neid, kuidas nende toetust reaalselt kasutame, mis omakorda äratab usaldust meie vastu ja aitab hoida toetajaid püsivalt. Lisaks oleme rohkem nähtavad – väisame erinevaid avalikke üritusi, kus oma tegevust tutvustame ja kutsume inimesi üles püsiannetajaks hakkama. Leiame meedia ja/või PR-partneri, kes aitaks meil pildil püsida ja (sotsiaal)meedia kampaaniad ellu viia. Tegevuskava elluviimise järel (12 kuud) on tugikeskusel ca 300 püsiannetajat (iga kuu 10€ per annetaja).
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 19 726,10 euroga.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)