x

Elavad raamatud

 

Oluline on rääkida lähisuhtevägivallast avatult ja julgelt! Seeläbi tõstame spetsialistide ja tavakodanikke teadlikkust, et ehitada üles turvalisemat ühiskonda. Suurem teadlikkus aitab kaasa ennetusele –  võimalus sekkuda vägivalla varajases staadiumis, kus kahju on kergem tagasi pöörata ja potentsiaalsete ohvrite vaimne tervis ei kannata nii tõsiselt kui pikaajalise vägivalla üleelajate puhul.

Naiste tugi- ja teabekeskuse ja Pärnu Naiste Tugikeskuse eestvedamisel ja USA suursaatkonna toel viime läbi kohtumised elavate raamatutega – otsekontakt ellujäänutega, kes on valmis jagama oma edasiviivaid kogemusi.

Esimene kohtumine 29.11.2023, Pärnus, Endla teatri kohvikus, kell 15:00.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)