x

Daphne programmi projektid

Daphne projektid, milles MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Tartu Naiste Varjupaik) osalenud on:

aasta

Juhtpartner

Nimetus

Väljund

2003-2004

Women Against Violence Europe (Viin, Austria)

Away from violence – Guidelines for running and setting up a women’s refuge

Juhendmaterjali “Away from violence – Guidelines for running and setting up a women’s refuge” koostamine naiste varjupaikade loomise ja käigushoidmise kohta

2004-2006

Helsingi Ülikool

Good practices in screening of the victims of violence in intimate partnership in maternity and child welfare services

Koolitused, käsiraamatu „Kuidas aidata perekonda, milles esineb vägivalda – juhised tervishoiutöötajatele“ koostamine ja väljaandmine eesti keeles

2005-2006

Women Against Violence Europe

Bridging Gaps – From good intentions to good co-operation

Koolitused, asutustevahelist koostööd käsitleva käsiraamatu “Bridging gaps. From good intentions to good cooperation” koostamine

2005-2006

Terapeutische Frauenberatung (Göttingen, Saksamaa)

Join the Net II. Domestic violence and PTSD

Posttraumaatilise stressihäire ja lähisuhtevägivalla seoseid käsitlev õppefilm eesti keeles

2007

Women Against Violence Europe

IMPROVE – Quality services for victims of domestic violence

 Kaks rahvusvahelist koolitust, juhendmaterjali „Away from violence“ tõlkimine eesti keelde

 2008

Terapeutische Frauenberatung (Göttingen, Saksamaa)

JoinTheNet IV – Dissemination of material for education and training on health symptoms caused by violence (PTSD)

  Võrgustiku European Trauma Network laiendamine ja võrgustiku temaatilise veebilehe eestindamine

2007-2009

NANE Women’s Right Association (Budapest, Ungari)

“Survivors speak up for their dignity” – supporting victims and survivors of domestic violence

Tugigrupitööd käsitleva käsiraamatu koostamine ja tõlkimine, eesti keeles: “Muutmise jõud. Käsiraamat lähisuhtevägivalda kogenud naistele mõeldud tugigruppide ja eneseabigruppide läbiviimisest”

2010-2011

Terapeutische Frauenberatung (Göttingen, Saksamaa)

Back up the children

Koolitusmaterjali „Vägivalla tõttu tekkinud terviseprobleemid (PTSD). Koolitusmaterjal abiasutuste töötajatele” koostamine, selle põhjal koolituste läbiviimine

2013 -2014

Romanian Society for Life¬long Learning (Rumeenia)

WOM-POWER Empowering women to fight against domestic violence through an integrated model of training, support and counselling

Projekti eesmärgiks on ohvrite jõustamine enese kaitsmiseks vägivalla eest. Projektitegevused lõpevad 31.12.2014.a.

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)