x

Ohumärgid, mis viitavad sellele, et te olete alustamas suhet luuseriga

Autor: Joseph M. Carver, Ph.D

Vaid vähesed paarisuhted algavad millegi muu kui armastusväärsuse ja viisakusega. Suhte alguses nn mesinädalate perioodil on raske välja selgitada, millist tüüpi see inimene on, kellega te kohtamas käite. Nii teie kui ka teie kohtingupartner on valvel; te mõlemad püüate saada vastaspoole kohta võimalikult palju teavet, jätmata sealjuures oma käitumisega muljet, nagu töötaksite te politseidetektiivina.

“Luuser”
Romantilised paarisuhted võivad olla õige inimese olemasolu korral tõesti imelised. Samas aga võib suhe vale inimesega tuua endaga kaasa aastatepikkuse südamevalu, emotsionaalse/sotsiaalse hävingu ja koguni füüsilised kahjustused. Halb partner võib tuua hävingut meile endile ja meie lähedastele ning lisaks kahjustada meie arusaama armastusest ja romantikast ka tuleviku perspektiivis. Niisugune inimene võib muuta selle, millest me lootsime armastavat, toetavat ja vastastikust mõistmist pakkuvat paarisuhet, “saatuslikuks ligitõmbeks”, millest räägivad paljud filmid. Me võime päevast päeva kokku puutuda “halbade valikutega”, millest enamikku on hõlpus ära tunda ja vältida. Me kõik oskame vältida inimesi, kes paistavad hullumeelsed või vägivaldsed, ning me ei vali neid oma kohtingupartnereiks. Ent mõned inimesed suudavad oma isiksuse- ja käitumis¬häireid paremini varjata kui teised.
Käesolev artikkel pakub hoiatusi selliste kahjustavate inimeste eest, kirjeldades teatavat inimtüüpi, kellega meil on kohtinguolukordades väga suur tõenäosus kokku puutuda ehk siis mehi või naisi, keda võib nimetada “luuseriteks”.
Luuser on partneritüüp, kes võib tekitada paarisuhtes rohkelt sotsiaalset, emotsionaalset ja psühholoogilist kahju. Luuseril on teatud kindlad isiksuseomadused, mis tingivadki eelnimetatud probleemide tekkimise. Need on omadused, mida luuserid ise aktsep¬teerivad lihtsalt kui osa oma minast ega pea neid problemaatiliseks või psühholoogilisi raskusi valmistavaks. Ühest küljest on nad oma isiksuse ja käitumisharjumustega kogu elu koos elanud – sageli on nad need algselt õppinud oma sugulastelt või pereliikmetelt. Enamasti on psühholoogid need, kes ravivad luuserite ohvreid, kui viimased jõuavad lõpuks sügavas depressioonis ja nullini viidud enesekindluse ja enesehinnanguga nende vastuvõtule.
Järgnev loetelu on katse võtta kokku luuserile omased tunnused ning pakkuda välja moodused, kuidas naised ja mehed saaksid potentsiaalselt muserdavaid paarisuhteid ära tunda enne, kui tõsised emotsionaalsed või isegi füüsilised kahjustused tekivad. Kui teie partneril on kasvõi ainult üks kirjeldatud tunnustest, siis kuulub teie suhe riskirühma. Kui te tuvastate oma partneril rohkem kui kolm allnimetatud tunnust, siis on risk, et te olete end sidunud luuseriga ja et teie suhe mõjub teile kahjustavalt, väga suur. Kui ühe ja sama isiku juures on tuvastav terve rida neid tunnuseid, siis pole enam tegemist tõenäosuse ega võimalikkusega. Teid tõepoolest ka tabavad luuseri poolt tekitatud kannatused ja häving, kui te seda paarisuhet ei lõpeta.

1. Jõhker kohtlemine.
Luuser teeb teile tahtlikult haiget. Kui ta lööb teid käega või jalaga, väänab teil käsi, rebib teid juustest, tõukab teid või lõhub teie isiklikke asju kas või AINULT ÜKS KORD, siis loobuge temast. Meessoost luuserid hakkavad sageli oma partnerile füüsiliselt haiget tegema või rusikaga vastu seina või lauda taguma. Naissoost luuserid kipuvad jagama oma partnerile vihahoos kõrvakiile või isegi jala- ja rusikahoope.

2. Kiire lähedaseks pürgimine ja läheduse väljendamine.
Luuseril on väga pinnapealsed emotsioonid ja sidemed teiste inimestega. Üks põhjuseid, miks luuser võib tunduda teile ligitõmbav, on see, kui kiiresti ta ütleb teile “Ma armastan sind” või soovib teiega abi¬elluda või teid endast sõltuma panna. On tüüpiline, et te kuulete juba mõni nädal pärast teie esimest kohtumist, et te olete tema elu armastus, et ta tahab teiega alati kokku jääda ja et ta soovib teiega abielluda. Te saate temalt kingitusi, terve hulga lubadusi ja tõotusi ning ta külvab teid üle oma tähelepanu ja efektsete žestidega. Tegemist on “mesinädalate faasiga” – selle jooksul üritab ta teid oma võrku püüda ja tekitada teis veendumuse, et temaga kohtumine on teie elu suurim vedamine. Pidage meeles ärimaailmas tuntud ütlust “Kui see on liialt hea, et olla tõsi, siis see tõenäoliselt ongi (liiga hea, et olla tõsi)!” Te võite olla sellest kohese armumise, kohese vastastikuse sidumise ja kohese ühiste tuleviku¬plaanide tegemise näitemängust niivõrd rabatud, et te unustate ära kõige oluli¬sema – nimelt selle, et miski ei klapi! Normaalsetel, vaimselt tervetel inimestel kulub suhte loomiseks hulk aega, kuna kaalul on niivõrd palju. Eluterved inimesed soovivad enne siduvate lubaduste andmist saada rohkelt informatsiooni – neile ei piisa kolmest nädalast. On tõsi, et me võime pimesi armuda, ent me ei anna sellepärast veel niisuguseid ebarealistlikke lubadusi ega asu tulevikku planeerima niipea, kui me oleme jõudnud vaid paar korda kohtuda. Kiire algusfaas on alati märk pinnapealsetest emotsioonidest, mis panevad hiljem luuserit teist sama kiiresti eemale tõmbuma. Tavaliselt soovib luuser teiega kokku kolida või teiega abielluda vähem kui neli nädalat pärast teie esimest kohtu¬mist ehk siis suhte täielikus algusjärgus.

3. Hirmutav iseloom.
Luuseril on hirmuäratav iseloom. Kui teie kohtingupartner läheb endast välja ja teeb ohtlikke asju, näiteks sõidab vihahoos liiga kiiresti, lõhub või pillub asju, satub kaklustesse või ähvardab teisi inimesi, siis pöördub see ägedus tõenäoliselt peagi teie enda vastu. Suhte alguses lastakse teil kogeda vägivalla pealtnägemist, näiteks kaklusi teiste inimestega, teistele suunatud vihapurskeid jms. Samuti kuulete te, et tal on ka varasemas elus olnud kokkupuuteid vägivallaga. Te olete tunnistajaks tema ägedale loomusele – asjade loopimisele, karjumisele, vandumisele, autoga kihutamisele, rusikaga lauale virutamisele ja asjadele jalahoopide andmisele. Selle käitumise eesmärk on teie hirmutamine ja teile aimu andmine vägivalla võimalikkusest, kuigi luuser on varmas kinni¬tama, et ta on vihane teiste inimeste ja olukordade peale, mitte teie peale. Esialgu tõotab ta teile, et ta ei suuna oma vaenulikkust ja vägivaldsust kunagi teile, kuid ta näitab oma tegudega üheseltmõistetavalt, et ta on vägivallaks võimeline ja suuteline ning et see võib pöörduda ka teie vastu. Hiljem ei julge te talle vastanduda või temaga vaielda, kartes sellega tõmmata tema ägeduse ja vägivaldsuse enda peale.

4. Teie enesekindluse ruineerimine.
Luuser teeb teid alatasa maha. Ta korrigeerib pidevalt teie väikseid eksimusi, tekitades teis tunde, et teid koguaeg kontrollitakse, et te olete ebaintelligentne ja teete alati midagi valesti. Ta ütleb teile, et te olete liiga paks, mõjute mittevõluvana, te ei oska korralikult sõnu seada või näete halb välja. Selline teie enesekindluse ja enesehinnangu järkjärguline allakiskumine võimaldab tal teid hiljem halvasti kohelda, sest te oleksite selle justkui ära teeninud. Avalikes kohtades viibides on teil tunne, nagu kõnniksite te munakoortel – te kardate pidevalt, et te teete või ütlete midagi sellist, mis toob hiljem kaasa tema vihapurske või kurja sõneluse.

5. Teie tugivõrgustiku kõrvaldamine.
Selleks, et saavutada inimese üle täielikku kontrolli, on vaja ta isoleerida toetavatest sõpradest – vahel koguni pereliikmetest. Luuser kardab, et teie sõbrad ja perekond võivad teid mõjutada või siis anda negatiivseid hinnanguid tema halva käitumise kohta. Luuser alustab sellest, et ta väidab, nagu kohtleksid need sõbrad teid halvasti, üritaksid teid ära kasutada või ei mõistaks seda väga erilist armas¬tust, mis teda teiega seob. Mõningatel juhtudel, kui luuser ei suuda vabaneda teie parimast samasoolisest sõbrast, võib ta väita, et too üritas teda võrgutada. Kui te vestlete oma sõprade või pereliikmetega, karistab luuser teid pärast sellega, et ta esitab teile lõputult küsimusi või tuleb lagedale inetute süüdistustega. Lõpuks võib teile hakata näima, et verbaalse karistamise, küsimusterahe ja vägivalla ärahoidmise huvides on lihtsam sõprade ja pereliikmetega üldse mitte läbi käia. Te loobute sõprade ja pere¬liikmetega suhtlemast, mis toob omakorda kaasa nende pahameele. Luuser väidab, et nad üritavad juba jälle teid halvasti kohelda ja soovitab teil neist parem eemale hoida. Kui te olete neist ära lõigatud ja ilma toetuseta, võib luuseri kontroll teie üle veelgi suureneda.

6. Alatuse ja armastusväärsuse tsükkel.
Luuseri käitumine pendeldab alatuse ja armastusväärsuse vahel. Tsükkel algab sellega, et ta on teie vastu tahtlikult alatu ja hoolimatu. Ta ründab teid verbaalselt, sõimab, neab ja ähvardab teid. Siis aga on ta äkki järgmisel päeval armastusväärne, teile saavad osaks kõik need väikesed tähele¬panu¬avaldused, mida te kogesite teie esimestel kohtumistel. Te jätkate suhet, lootes iga kord, et see tsükkel oli viimane. Alatuolemise faasi üks eesmärke on, et luuser saaks öelda teie ja teie lähedaste kohta eriti inetuid asju ja sellega teie enesehinnangut ja enesekindlust veelgi allapoole tõmmata. Hiljem luuser sageli vabandab, kuid kahju, mida ta oma alatusega teie enesehinnangule teeb, on juba tehtud – täpselt nii nagu plaanitud.

7. Alati olete süüdi teie.
Luuser leiab, et teie ise kutsusite tema viha või muu sobimatu käitumise esile. Kui ta teid petab, teie peale karjub, teid halvasti kohtleb, teie asju lõhub või teid teiste inimeste juuresolekul häbistab, on see mingil põhjusel teie enda süü. Kui te hilinete kohtingule kümme minutit, siis olete teie süüdi selles, et luuser sõidab 140 kilo¬meetrit tunnis, rammib inimesi ja mossitab pärast kogu õhtu. Luuser väidab, et tema viha ja halb käitumine oleksid jäänud olemata, kui te poleks teinud mingit tühist viga, oleksite teda rohkem armastanud või poleks tema käitumise kallal irisenud. Luuser ei võta kunagi – kordan veelkord, mitte kunagi – ise vastutust oma käitumise eest – alati on süüdi keegi teine. Kui ta kihutab nagu maniakk ja üritab mõnda täiesti süütut autojuhti teelt välja suruda, siis on selles tegelikult süüdi see teine juht, kuna too ei näidanud rida vahetades õigel ajal suunatuld. Luuser jätab mulje, et teie olite see, kes vihastas, karjus, solvas, mistõttu te olete õigustatult ära teeninud tema viha, vägivalla, mossitamise või agres¬siivse käitumise demonstreerimise.

8. Lahkuminekupaanika.
Lahkumineku idee tekitab luuseris paanikat, välja arvatud juhul, kui see idee tuleb temalt endalt, viimasel juhul kaob ta teie juurest nii kiiresti, nagu põge¬neks katku eest. Niipea, kui teie teete juttu lahkuminekust, kukuvad vägivaldsusele kaldu¬vad meessõbrad kokku, puhkevad nutma, anuvad, lubavad muutuda ja pakkuvad kärmelt abielu/reisisid/kingitusi. Nii meessoost kui naissoost luuserid ähvardavad teha enesetapu, minna tagasi oma vana armukese juurde (kuigi nood on ainult õnnelikud selle üle, et luuserist lahti said!), ähvardavad töölt ära tulla või minema kolida – justkui oleksite teie vastutav selliste otsuste eest. Luuser pakub välja terve rea alternatiive ja kompromisse, stiilis “Olgu, kohtume siis ainult üks kord kuus!”
Nad külvavad teid üle telefonikõnedega, helistades sageli iga viie minuti tagant, lootuses, et te teete mingeid järeleandmisi või nõustute nendega kohtuma, et ometi sellest telefo¬nitsi ahistamisest pääseda. Mõned luuserid helistavad teie sugulastele, sõpradele ja pea¬aegu ükskõik kellele, paludes neil inimestel teile helistada ja öelda, kui väga ta teid armastab. Leidlikud luuserid tekitavad nii tugeva ühiskondliku surve, et ohver nõustub lõpuks halba paarisuhet jätkama, kuna ta ei suuda seda survet kauem taluda. Kujutlege, et te üritate lõpetada paarisuhet, kuid saate pisaratest nõretavaid telefonikõnesid kõigilt luuseri sugulastelt (nad loodavad salamisi, et te jätkate luuseri eest hoolitsemist, sest siis ei pea nemad seda tegema), näete palvet tema juurde tagasi tulla mõnes ajalehes või kohalikul teadetetahvlil, ta saadab teile iga päev töö juurde lilli või saabub ise teie töö¬kohta, et pakkuda teile laulatussõrmust (meesluuserite meetod) või teatada, et ta on tõe¬näoliselt rase (naisluuserite meetod) kõigi teie kolleegide silme all! Tema reaktsioon on emotsionaalses mõttes intensiivne ning selle eesmärk on hoida teid psühholoogiliselt lõksus. Kui te lähete tema juurde tagasi, kardate te, et tema reaktsioon on järgmine kord veelgi hullem; pealegi tuletab ta teile seda vahejuhtumit hiljem korduvalt meelde kui tõendit selle kohta, kui paha inimene te olete. Pidage meeles näidet: kui teie hinnaline koer hüppab üle aia ja põgeneb, kuid teil õnnestub ta tagasi saada, ehitate te talle kõrgema aia. Kui te olete taas luuseri haardes, on lahkumine teile järgmine kord kolm korda raskem.

9. Väliste huvide puudumine.
Luuser avaldab teile survet, et te loobuksite oma hobidest, huvialadest ja teiste inimestega läbikäimisest. Kui teil on mingi tegevus, millega te tege¬lete üksi, nõuab ta, et te tema kampa võtaksite ja teeb seejärel teile kogu tegevuse eba¬meeldivaks. Tema eesmärk on hoida teid tegelemast asjadega, mis teile lõbu pakuvad, välja arvatud juhul, kui need on täielikult tema kontrolli all.

10. Paranoiline kontroll.
Luuser jälgib pidevalt, kus te olete ja kellega te olete. Kui te räägite mõne vastassugupoole esindajaga, esitab ta teile kakskümmend küsimust selle kohta, kust te teda üldse tunnete. Kui te ei vasta tema telefonikõnele, küsib ta teilt, kus te olite, mida te tegite, kellega te rääkisite jne. Nad märkavad, millist sorti tolmuga teie auto koos on, uurivad, miks te just nendes kohtades poes käite, kus te käite, miks te oma sõbrale helistasite, miks tema teile helistas jne. Mõned luuserid jälitavad teid, kui te lähete toidupoodi, ja küsivad teilt hiljem, kas te käisite seal, et tabada teid valetamiselt. Halvemal juhul loevad nad läbi teie kirjad, tuhnivad teie rahakotis ja käekotis, kuulavad läbi teie telefoni automaatvastajale salvestatud kõned või uurivad läbi teie prügikoti sisu, et sealt mingeid asitõendeid leida. Eriti rafineeritud luuserid julgustavad teid enda telefonilt sõpradele helistama ning lindistavad salaja teie kõned, et neid hiljem asi¬tõendina teie vastu kasutada. Nad võivad hakata teile ette kirjutama, mida selga panna, millist muusikat kuulata, kuidas avalikkuse ees käituda. Vahel võivad nad keelata teil teatud sõprade või tuttavatega rääkimise, teatud kohtades käimise või teatud teemadel sõna võtmise avalikes kohtades. Kui teil ei ole reedeks plaanitud kohtumist luuseriga, teatab ta, et ta helistab teile võib-olla sellel õhtul. Nii saab ta kindel olla, et te istute tema kõnet oodates kodus, kartes verbaalset rünnakut ja küsimusterahet, mis võib järgneda, kui te juhtumisi tema helistamise ajal kodus ei ole. See meetod võimaldab luuseril endal sotsiaalselt läbi käia kellega tahes, kuid ise eemal olles või kuskil baaris õlut rüübates samaaegselt teie käitumist kontrolli all hoida.

11. Häbistamine teiste inimeste juuresolekul.
Selleks, et teid avalikkuse ees kontrolli all hoida, võib luuser teiega omavahel olles või teiste inimeste juuresolekul pahandada, kasutada teie kohta alandavaid nimetusi või rääkida teie kohta inetuid või piinlikkust¬tekitavaid asju. Te märkate peagi, et iga arvamus, mida te teiste inimeste juuresolekul avaldate, võib kaasa tuua luuseri verbaalse rünnaku teie vastu kas kohe või hiljem. Kui te jääte luuseriga kokku liiga kauaks, siis õpite te peagi avalikes kohtades vaikides ja viisakalt naeratades tema käe alt kinni hoides ringi käima. Samuti võite te märgata, et te käite, silmad maas, kuna te kardate kohata mõnda sõpra, kellega vestlemine võiks esile kutsuda luuseri vihase reaktsiooni.

12. Mitte kunagi pole küllalt.
Luuser veenab teid, et te pole kunagi piisavalt hea. Te ei ütle talle piisavalt sageli “Ma armastan sind”, te pole temaga piisavalt lähedane, te ei tee tema heaks piisavalt palju pärast kõiki neid ohvreid, mille tema on teie heaks toonud, ja teie käitumine on alati oodatust kehvem. See on jälle kord üks viis, kuidas teie enese¬austust ja enesekindlust hävitada. Pärast kuudepikkust selle meetodi kasutamist hakkab luuser teile ütlema, kui õnnelik te peate olema, et ta teiega tegemist teeb – et on keegi, kes suudab koosolemist niivõrd ebaadekvaatse ja väärtusetu inimesega nagu teie üldse taluda.

13. Privilegeerituse tunne.
Luuseril on tohutu privilegeerituse tunne – hoiak, et temal on enesestmõistetav õigus teha ükskõik mida, mis talle meeldib. Kui luuserile liikluses mõni teine autojuht ette sõidab, leiab ta, et tal on vihahoos õigus teised juhid üldse teelt välja suruda, neid solvata ja nende elu ohtu seada. Pidage meeles, et sedasama privilegeerituse tunnet kasutab luuser ära ka teie vastu. Kui te ei allu tema soovidele või nõuetele või rikute mõnda tema kehtestatud reeglitest, leiab ta, et tal on ülim õigus teid karistada viisil, mida ta õigeks peab.

14. Ta ei meeldi teie sõpradele ja pereliikmetele.
Teie suhte edenedes hakkavad ka teie sõbrad ja pereliikmed märkama seda, mida luuser teiega teeb. Nad märkavad, et te olete muutunud teistsuguseks või et te ei käi enam nendega läbi. Nad hakkavad protestima. Luuser väidab teile, et nad on kadedad selle “erilise armastuse” pärast, mis teie vahel on, ning kasutab nende protesti ja arvamusi kui tõendit selle kohta, et nad on teie vastu – mitte tema vastu. Kui te vaid mainite oma pereliikmeid või sõpru, toob see kaasa tema raevuka reaktsiooni. Lõpuks olete te olukorras, kus te loobute üldse rääkimast teile lähedastest inimestest, sealhulgas isegi pereliikmetest. Luuseris tekitavad armukadedust ja ohustatuse tunnet kõik inimesed, kellest te hoolite – isegi teie lapsed. Mõnikord ei luba ta teil enam oma vanemaid või õdesid-vendi külla kutsuda.

15. Halvad jutud.
Sageli saab aimu inimese isiksuse kohta selle põhjal, milliseid lugusid ta ise enda kohta räägib. Üks vana kõnekäändki ütleb, et anna inimesele piisavalt köit ja ta poob enda üles. Lood, mida inimene enda kohta räägib, teavitavad meid sellest, millisena ta ise ennast näeb, mida ta huvitavaks peab ning mida ta arvab teile huvi pakkuvat. Humoorikas inimene räägib enda kohta lõbusaid lugusid. Luuser räägib lugusid vägivallast, agressiivsusest, teiste inimeste jämedast kohtlemisest, teiste eemale¬tõuka¬misest jne. Luuser võib rääkida ka lugusid oma eelmistest paarisuhetest, alati rõhutades, et tema eelmine partner kohtles teda kohutavalt, vaatamata sellele, et tema ise käitus selle inimesega imekenasti. Ta kiitleb oma iseloomu ja vihapursetega, kuna ta ei näe vägivallas midagi halba ja tunneb pigem uhkust oma “ma ei vaja kelleltki armuande” suhtumise üle. Inimesed samastavad end oma lugudega, samuti nagu igas kultuuris levib just antud kultuurile iseloomulik folkloor ja legendipärimus. Kuulake neid lugusid – need jutustavad teile sellest, milline kohtlemine teid võib tabada ja mis teid üldse ees ootab.

16. Ettekandja test.
On väidetud, et viis, kuidas teie kohtingupartner kohtleb kohtingu ajal ettekandjat või mõnda teist kõrvalseisvat vastassoost isikut, on viis, kuidas ta hakkab kohtlema teid ennast poole aasta pärast. Suhte mesinädalate faasis koheldakse teid kui kuningat või kuningannat. Ent sel perioodil ei ole luuser sugugi unustanud, kuidas ta tegelikult suhtub vastassoost inimestesse. Ettekandjad, ametnikud või muud neutraalsel positsioonil olevad isikud kogevad tema ebameeldivat kohtlemist. Kui teie kohtingu¬partner on nendega kitsi, ei ole teil pärast mesinädalate lõppu samuti mingit heldust loota. Kui ta vingub, kaebleb, kritiseerib ja ajab juuksekarva lõhki, siis ootab ka teid poole aasta möödudes samasugune kohtlemine. Vaimselt terve inimene on järjekindel ja kohtleb enamikku inimesi, kellega ta kokku puutub, ühtemoodi. Kui te käite kohtamas mehega, kes kohtleb teid kui kuningannat, kuid kõiki teisi naisi kui kõntsa, tehke kiirelt minekut.

17. Reputatsioon.
Nagu juba öeldud, on vaimselt terved inimesed oma isiksuseomadustes ja käitumises järjekindlad. Luuseril aga võib olla kaks erinevat reputatsiooni – on üks rühm inimesi, kes ülistab teda taevani, ja teine rühm inimesi, kes hoiatavad teid tema kui tõelise nuhtluse eest. Kui te küsite kümnelt inimeselt arvamust mõne uue restorani kohta, leiavad viis neist, et see on suurepärane, ja ülejäänud viis, et see on paras urgas – teie jaoks on see märk sellest, et antud kohas söömine on mõnevõrra riskantne. Luuser võib ise kiidelda oma mainega, mille kohaselt ta on “rusikavend”, “seelikukütt”, “keevaline” või “hull”. Ta võib rääkida teile lugusid olukordade kohta, milles teised inimesed on teda pidanud hullumeelseks või soovitanud tal hulluarstile minna. Pöörake tähelepanu tema reputatsioonile. Reputatsioon näitab seda, millise mulje on inimene endast avalikkuse ees jätnud. Kui tema mainel on kaks tahku – nii hea kui halb – siis olge ülimalt ettevaatlik. Pärast seda, kui teie suhte mesinädalad on möödas, tuleb teil tegemist tema halva poolega. Kui tegemist on tõsiste käitumisprobleemidega inimesega, võite te märgata, et tal pole üldse sõpru, ainult mõned tuttavad. Emotsionaalselt terved ja adekvaatsed inimesed ei talu sõprust luuseriga, kes neid halvasti kohtleb. Kui te märkate, et teile ei meeldi luuseri sõbrad, siis tuleb see sellest, et neil on samasugused maneerid nagu luuseril ja nende puhul on see teile paremini nähtav.

18. Käimine munakoortel.
Kui teie suhe luuseriga jätkub, kogete te järjest enam verbaalset hirmutamist, vihahooge, pikki sõnasõdasid triviaalsete probleemide üle, vägi¬valda ja ähvardusi, mis on suunatud küll teistele, kuid mida te olete sunnitud pealt nägema, paranoilist huvi teie tegevuste vastu ja mitmesuguseid kritiseerivaid märkusi teie iseloomu kohta. Te märkate õige pea, et te käite tema juuresolekul justkui munakoortel, kartes puudutada teatud teemasid, kartes tunnistada, et te saite kokku või rääkisite mõne sõbraga ning kartes imeks panna või kritiseerida luuseri käitumist. Selle asemel, et nautida armastusega kaasnevat soojust ja õdusust, käite te nagu nööri mööda, olles teiste inimestega vesteldes pinges (kuna nad võivad öelda midagi sellist, mille kohta te peate hiljem seletusi andma) ja tundes hirmu selle ees, et te võite kuskil juhuslikult mõnda tuttavat kohata. Kohtingud ja koosveedetud aeg tundub teile meeldivam ja vähem hirmutav kui päris üksi olemine ja just seda luuser tahabki – et miski ei takistaks teda teid kontrollimast ja teie üle domineerimast.

19. Tunnete/arvamuste alavääristamine.
Luuser on nii enesekeskne ja ennastimetlev, et teiste tunded ja arvamused tunduvad talle väärtusetud. Kui te hakkate suhte arenedes esitama küsimusi tema käitumise kohta, öeldakse teile, et teie tunded ja arvamused on tähtsusetud ja tobedad või et te olete peast segi, kui te selliste asjadega oma pead vaevate. Luuserit ei huvita teie arvamused ja tunded, kuid ta on ometi häiritud, kui te julgete arvamust avaldada tema käitumise kohta. Luuser on ülimalt tundlik igasuguse kriitika suhtes ja satub sageli raevu, kui keegi julgeb tema käitumise asjakohasust kahtluse alla seada.

20. Ta ajab teid “hulluks”.
Luuseri maneerid on sedavõrd kahjustavad, et te teete ennast kaitsta püüdes lõpuks “hullumeelseid” asju. Teil on luuseriga kokku lepitud kohtumine kella kaheksaks – te helistate kellaja- ja ilmainfo telefonile, et saada oma telefonile mõned mittekahtlustäratavad väljahelistatud kõnede numbrid, te vaatate üle oma prügi, et veenduda, kas seal pole midagi sellist, mis võiks teile häda kaela tuua, ning te helistate oma sõpradele ja sugulastele, et paluda neil sellel õhtul teile mitte helistada. Te hoiatate oma pereliikmeid/sõpru, et nad ei puudutaks teatud teemasid, väldite piirkondi, kus te võite kohata mõnda töökaaslast või sõpra ning hoidute üldse rääkimast teiste inimestega, et luuser ei pommitaks teid hiljem vähemalt paarikümne küsimusega. Te muutute samuti paranoiliseks – te jälgite hoolega, mis teil seljas on ja mida te räägite. Mittevägivaldsed mehed viiakse lõpuks selleni, et nad lähevad naisluuserile kallale. Mittevägivaldsed naised tabavad end oma kohtingupartneri peale röökimas, kuna nad ei suuda verbaalset vägivalda ja hirmutamist enam kauem taluda. Emotsionaalse ja füüsilise kaitse seisundis käitume me teisiti ja veidramalt kui tavaliselt. Kui teid vaevab tunne, et te hakkate hulluks minema, on oluline meeles pidada, et lahinguolukorras pole olemas sellist asja nagu “normaalne käitumine”. Olge kindel, et teie käitumine muutub tagasi normaalseks, kui te lahkute luuseri juurest enne, kui teil on tekkinud pöördumatud psühholoogilised kahjustused.

Ohtlikud luuseri versioonid
Aastatega on tuvastatud ka tõsisemaid, et mitte öelda lausa ohtlikke luuseri tüüpe. Kui te olete paarisuhtes ühega nendest tüüpidest, võite te enda päästmiseks vajada professionaalset ja juriidilist abi.

Füüsiliselt vägivaldne luuser.
Füüsiliselt vägivaldne luuser kasutab juba paarisuhte alguses teatavat laadi füüsilist kontakti – tõukamist, lükkamist, tagantsundimist jms. Peagi jõuab ta välja verbaalsete ähvardusteni, mida saadavad füüsilised žestid – ta sihib teid näpuga, viibutab teil nina all rusikat ja kasutab sõnastatud füüsilisi ähvardusi, nagu “Sa viid mu nii kaugele, et ma löön sul näo sisse!” Eelnimetatut võidakse kombineerida ka tegeliku füüsilise vägivallaga – jala- ja käelöökidega, kõrvakiiludega. Järgmisel päeval luuser alati vabandab ja alustab alatuse ja armastusväärsuse tsüklit otsast peale. Füüsiliselt vägivaldse meesluuseri juurest minemasaamiseks vajate te sageli pereliikmete, õigusbüroode ja naiste varjupaikade abi. Naissoost luuser võib oma partnerit füüsiliselt rünnata, peksta sisse tema auto aknad või käituda nii vägivaldselt, et tema partner on sunnitud end tema rünnaku eest füüsiliselt kaitsma. Kui naisluuser saab sellise enese¬kaitse käigus sinikaid, võib ta neid teistele näidata kui tõendit selle kohta, kui paha inimene tema partner on ja kui palju vägivalda nende paarisuhtes on.

Psühhootilised luuserid.
On luusereid, kes on psühhiaatrilises mõttes raskelt haiged. Nad võivad rääkida teile uskumatuid lugusid ja püüda teid veenda, et nad on seotud maffiaga või mõne riikliku organisatsiooniga (CIA, FBI vms). Nad võivad teeselda, et neil on mingi parandamatu haigus või et nad on rasedad. Nad võivad hirmutada teid selliste märkustega nagu “Ma võin lasta tappa ükskõik kelle…” või “Minust pole lihtsalt võimalik lahku minna…”. Kui te üritate suhet lõpetada, reageerib ta vägivallaga ja püüab jätta teile mulje, et teie, teie sõbrad ja teie pereliikmed on tõsises ohus. Nii jätkavad inimesed sageli vägivaldset ja kontrollivat suhet, sest nad kardavad, et nende pereliikmetele tehakse viga või et nad kaotavad oma hea maine. Kuigi need hirmud võivad olla põhjendamatud, kuna luuserit huvitab ainult teie kontrollimine, tunduvad need kombineerituna luuseri muude loomuomadustega vägagi reaalsed.
Psühhootilised või vaimuhaiged luuserit luuravad, jälitavad ja ahistavad teid. Nad võivad teid ähvardada füüsilise vägivallaga, vehkida relvadega või ähvardada teid või iseennast tappa, juhul kui te peaksite nende juurest ära minema. Kui te üritate minna kohtama kellegi teisega, võivad nad teid jälitada või teie uut kohtingupartnerit ähvardada. Teie uut kohtingupartnerit võivad tabada telefoni teel ahistamine, vandaalitsemine ja isegi füüsilised rünnakud. Kui te olete hiljuti lahutanud oma eelmise abielu või lihtsalt lõpetanud eelmise suhte, võib luuser teie eelmist partnerit ähvardada, kartes, et te lähete tema juurde tagasi, kui ta teda eemale ei peleta. Pidage meeles: kõik see, mida luuser on kunagi kellelegi teinud, võib juhtuda ka teiega. Luuser võib saata teile salaja näpatud fotosid teist endist, teie lastest ja teistest pereliikmetest, näitamaks, et ta on võimeline ligi pääsema kõigile neile, kes on teile kallid. Selleks, et niisuguste isikute juurest minema pääseda võib olla vajalik kõrvaline abi ja õiguslik sekkumine.

Juhtnööre luuseriga läbikäimise lõpetamiseks
Luuserist lahkuminek hõlmab sageli kolme staadiumi: eemaldumine, suhte lõpetamine ja hilisem enda kaitsmine.
Eemaldumine
Selle lahkuminekufaasi jooksul saate te aru, mida teil tuleb teha ja koostate suhtest väljumise plaani. Paljude inimeste püüded luuserist lahku minna kukuvad läbi, kuna nad lahkuvad äkki ja impulsiivselt, ilma oma tegevust eelnevalt korralikult planeerimata ja ilma vajalike ressurssideta. Paljudel juhtudel on luuser oma partneri teistest isoleerinud, tal on kontroll oma partneri rahaliste vahendite üle ja samuti võib tal olla kontroll lahkumiseks vajalike abivahendite, näiteks auto kasutamise üle. Eemaldumisfaasi jooksul tuleks teil:
– Jälgida, kuidas ta teid kohtleb. Olge tähelepanelik ülalkirjeldatud maneeride suhtes ja üritage luuseri taktikaid läbi näha.
– Muutuge järk-järgult tuimemaks, rääkige vähem, jagage temaga vähem oma tundeid ja arvamusi. Eesmärk on mõjuda luuserile tüütavana, et nõrgendada emotsionaalset sidet, ent samal ajal mitte tekitada olukorda, kus te tõmbate enda peale tema agressiivse käitumise.
– Võtke salaja ühendust oma pereliikmete ja teiste toetavate isikutega. Selgitage välja, millist abi nad saaksid teile osutada – pakkuda ulualust, kaitset, rahalist abi jms.
– Kui te kardate füüsilist vägivalda või muud laadi väärkohtlemist, uurige välja, millised on antud olukorras juriidilise sekkumise võimalused, näiteks lähenemiskeelu taotlemine.
– Kui luuser käitub destruktiivselt, üritage aegamööda oma väärtuslikumad asjad kodust ära viia või – juhul, kui need on otseselt tema valduses – need tema käest tagasi saada. Võib juhtuda, et te jääte lahkumineku käigus mõningatest isiklikest asjadest ilma, ent see on veel väike hind võimaluse eest luuserist igaveseks lahti saada.
– Lõpetage lahkarvamusi tekitavate teemade üle vaidlemine, tülitsemine või arutlemine. Lõpetage enda kaitsmine ja õigustamine, poetades vaid midagi stiilis “Ah, ma olen omadega juba täitsa segi”.
– Hakake pillama märkusi selle kohta, et te olete depressioonis, läbi põlenud, et te ei tea, kuidas eluga edasi minna.

Pidage meeles – luuser ei tunne end selles, mis tema paarisuhtes toimub, kunagi vastutavana. Luuseril on kergem paarisuhtest lahkuda, kui ta saab süüdistada suhte lõppemises teid. Paljud inimesed on sunnitud mängima juhmi ja nüristunut, et luuser saaks teistele rääkida: “Mu partner on täitsa poolearuline!” Ta võib küll teistele rääkida, et te olete napakas, kuid see tagab teile suurema turvalisuse. Laske luuseril eemaldumisfaasi ajal mõelda teist mida tahes.
– Ärge alustage uut suhet. See teeb teie olukorra ainult keerulisemaks ja suurendab luuseri viha. Kindlaim viis on elada mõned kuud endassetõmbunult. Ärge unustage, et luuser otsib endale kiiresti uue ohvri ja poeb talle ühe hetkega lähedale niipea, kui tema huvi teie vastu vaibub.
– Kui luuser hakkab esitama küsimusi muudatuste kohta teie käitumises, tunnistage, et te olete tõesti segaduses, depressioonis, emotsionaalselt häiritud ja omate veel mitmesuguseid tüütuid nähtusid. See loob vundamendi teie suhte lõppemisele.

Suhte lõpetamine
Teades, et luuser ei võta vastutust, reageerib arvustamisele vihastamisega ja on aldis sattuma paanikasse, kui ta märkab, et te soovite ta maha jätta, on suhte lõpetamise faasis otstarbekas jätkata sama suunda nagu eemaldumisfaasiski.
– Seletage talle, et te olete emotsionaalselt tuim, segaduses ja läbipõlenud. Te ei ole võimeline mitte kellegi vastu midagi tundma ja seetõttu soovite eelkõige oma partneri heaolu silmas pidades suhte lõpetada. Märkige, et võib-olla on temagi märganud, et midagi on valesti, mistõttu te vajate pisut aega, et oma tunnetes selgust saada ja oma probleemidest jagu saada. See võib tunduda teile tülgastav, kuid võib-olla on asjakohane puudutada isegi sellist teemat nagu “Oma praegusel eluhetkel olen ma muutunud iga¬suguseks paarisuhteks täiesti kõlbmatuks.” Kui luuser saab süüdistada suhte lõppemises teid – mida ta teeks muidugi ka juhul, kui ta ise suhte lõpetaks –, siis laseb ta kiiremini teist lahti.
– Kui luuser satub paanikasse, külvab ta teid üle telefonikõnede ja kirjadega, jätab teile auto klaasipuhastaja vahele sõnumeid jne. Reageerige sellele kõigele ühtviisi – teda tüdinult tänades. Kui te reageerite üle või lähete mänguga kaasa, olete te jälle olukorra üle kontrolli kaotanud.
– Keskenduge sellele, et te vajate aega, mille jooksul te saate toimuvat kõrvalt vaadata. Ärge nõustuge tema pakutud kompromissidega kohtuda harvemini, kohtuda ainult kord nädalas, võtta nädalaks aeg maha, minna koos nõustamisele jms. Niikaua, kui luuseril on võimalik teiega ühendust võtta, on tal tunne, et tal on säilinud võimalus teiega manipuleerida.
– Luuser keskendub sellele, et tekitada teis süütunnet. Iga telefonikõne ajal kuulete te, kui väga ta teid armastab, kui palju ta on teie heaks teinud, kui palju ta on teie hüvanguks ohverdanud. Samas kuulete te ka seda, milline närakas te olete, kuna te olete tema lootusi petnud, ei anna talle teist võimalust ja teete talle suhte lõpetamisega häbi.
– Ärge üritage luuserile selgeks teha, mida te tunnete – ta ei saa sellest niikuinii aru. Luuserit huvitab ainult see, mida tema tunneb, teie tunded on tähtsusetud. Üritades luuserit teid mõistma panna, raiskate te ainult oma aega; luuser näeb teie vestluses ainult võimalust teiega veelgi enam manipuleerida ja teisse süütunnet sisendada
– Ärge laske end õnge tõmmata, kui luuser äkitselt oma käitumist muudab või pakub teile abielu, kingitusi, ühiseid reise vms. Selleks ajaks olete te juba näinud, kuidas luuser tavaolekus käitub. Igaüks meist võib lühikeseks ajaks oma käitumist muuta, kuid pöördub peaaegu alati pärast kriitilise aja möödumist tagasi vanade käitumismustrite juurde.
– Kasutage sel perioodil professionaalse nõustaja abi või lähedaste toetust. Te vajate julgustust ja suuniseid. Olge valmis, et kui luuser teie teraapiaskäimisest teada saab, asub ta nõustamist, terapeuti või teie püüdeid abi leida kritiseerima.
– Ärge kasutage väljendeid nagu “ehk ühel päeval”, “võib-olla” või “tulevikus”. Kui luuser kuuleb sellistest võimalustest, arvab ta, et te hakkate talle järele andma ja tugevdab survet.
– Kujutlege rikkis mänguautomaati. Kui te seisate Las Vegases katkise mänguautomaadi ees ja olete juba kümme korda tulutult kangi tõmmanud, siis liigute te teise automaadi juurde. Ent kui mänguautomaat annab teile kümnendal korral kasvõi natukenegi raha, siis jätkate te kangi tõmbamist, lootes et peagi saabub jackpot. Kui me jääme oma otsusele suhe lõpetada päevade kaupa kindlaks ja siis pakume äkki luuserile võimalust või lootust ära leppida, teeme sellega endale karuteene ja surve jätkub. Ärge kunagi oma positsiooni muutke – rääkige koguaeg sama juttu. Luuser lõpetab kangi tõmbamise, kui automaat ei tööta, ja läheb järgmise juurde.

Hilisem enda kaitsmine
Luuser ei taju kunagi, et ta oleks paarisuhteprobleemide eest vastutav või need ise põhjustanud. Psühholoogilisest vaatenurgast nähtuna on luuser suurema osa oma elust (ilmselgelt kogu oma täiskasvanuelu) samamoodi käitunud. Kuna luuser tõesti ei näe oma vigu ega taju oma käitumise probleemsust, arvab ta üldjuhul lihtsalt, et tema partneri elus on mingi teatav faas – partner (ohver) on ajutiselt aru kaotanud, kuulanud valede inimeste nõuandeid või millegipärast pahaseks saanud, aga saab sellest varsti üle. Luuser astub vaid harvadel juhtudel päriselt kõrvale, pigem üritab ta aeg-ajalt oma partneriga suht¬lemist jätkata ka pärast seda, kui suhe on lõpetatud. Mõned juhtnöörid järgnevaks enda kaitsmise perioodiks:
– Ärge kunagi muutke oma algset positsiooni. Teie suhe on lõplikult läbi! Ärge rääkige sellest, nagu võiks tulevikus midagi teie suhetes muutuda. Teile võib tunduda, et teil õnnestub sellega luuserit rahustada, aga tegelikult jätab see talle mulje, et tal on ikka veel mingeid lootusi ning et vaja on ainult pisut rohkem survet avaldada ja teie suhe saabki jätkuda.
– Ärge nõustuge temaga kohtuma, et vanu aegu meenutada. Luuserile tähendab vanadest aegadest rääkimine võimalust teid endast välja ajada, teie valvsust uinutada ja teisse süütunnet süstida, et teid taas enda konksu otsa saada.
– Ärge jagage temaga oma uue elu või uute partneritega seonduvaid üksikasju. Rõhutage, et teil on oma elu ja temal on oma elu ja et te loodate, et tal läheb hästi.
– Kui teid tabab mõne telefonikõne ajal süütunne, katsuge toru ruttu ära panna. Enamik inimesi pöördub tagasi halbadesse abieludesse ja paarisuhetesse just süütundest. Kui te kuulate luuseri telefonikõnet kõrvalseisja positsioonilt, märkate te, et luuser kulutab suurema osa ajast selleks, et teis süütunnet tekitada.
– Kui teil on hiljem oma luuserist ekspartneriga mingi kokkupuude, piirduge alati vaid muutumatu lühiraportiga, umbes sellisega, mille te esitaksite ka tädi Juulale. Näiteks: “Ma näen ikka veel vaeva tennisemängu õppimisega, aga mu tulemused pole paranenud. Muud erilist nagu polegi.”
– Kui luuser räägib teile, kui raske lahutus tema jaoks on olnud, tulge välja mõne üld¬sõnalise väitega lahutuse kohta ja selle kohta, kui raske on elus oma õiget leida. Kui luuser tahab keskenduda teie paarisuhtele, vastake talle nagu mõni triviaalne ajalehe nõuandenurgake: “Jah, lahkuminek on alati raske. Tänapäeval on raske sobivat partnerit leida. Loodame, et lõpuks satub meiegi teele see õige.” Pidage meeles – ei midagi isiklikku!
– Jälgege, et kõik teie kokkupuuted oleksid lühikesed ja vaoshoitud. Kui te kohtate luuserit, siis on teil alati kuhugi kiire, teil küpseb parasjagu toit mikrolaineahjus või iga hetk peaks teie ema uksest sisse astuma. Soovige luuserile, et tal läheks hästi, aga tehke seda alati samasuguse tooniga, nagu te räägite supermarketi müüjaga. Telefonikõnede ajal on otstarbekas kasutada vastavat mobiiltelefoni lisaseadet, mis pakub teile sobivaid helinaid nagu uksekell, mikrolaineahju ukse hääl, koputus uksele jms. Seda seadeldist on telefonikõne ajal mugav kasutada – oih, pean toidu ahjust ära võtma, oih, keegi on ukse taga. Tehke kõik selleks, et hoida vestlus lühike ja ebapersonaalne.

Kokkuvõte
Oma elu jooksul kohtame me mitmesugustes inimsuhetes väga erinevaid isiksusi. Mõningad neist pakuvad meile selget rõõmu ja mõningad pakuvad meile eluajaks armas¬tust ja turvatunnet. Samas on ka selliseid, mis kätkevad meie partnerist ja tema hoiakutest tulenevalt endas ohte meie enda ja meie tuleviku jaoks. Nii meditsiinis kui psühhiaatrias on tervise tagasisaamise võtmeks probleemide varajane äratundmine ja ravi, mis peab toimuma enne, kui need muutuvad ravimatuks. Aastatepikkune psühhoteraapia- ja nõustamis¬kogemus on andnud luuserite ohvreid nõustavatele spetsialistidele teadmised luuserile omaste hoiakute ja käitumismustrite kohta. Nüüdseks on võimalik need üles loetleda ja määratleda, lootuses, et need võimaldavad teil luuseri varakult ära tunda ja end ohu eest hoida. Kui te märkate teatud tunnuste ja indikaatorite ilmnemist ja suudate ära tunda vastava mudeli, on parim kiiresti eemale tõmbuda. Jätkates suhet luuseriga võib teid ees oodata hirmutamine, vihapursked, paranoiline kontroll ning eneseaustuse ja enesekindluse täielik kadu.
Kui te olete olnud luuseriga koos pikemat aega, võite te pärast edukat lahkuminekut märgata, et teil esineb teatud psühholoogilisi probleeme, mis vajavad professionaalset sekkumist. Paljudel juhtudel on luuseri partneri stress olnud nii tõsine, et see on kasvanud depressiooniks. Tõsiselt võib olla kannatanud ka teie enesekindlus/enesehinnang või teie suhtumine vastassoosse üldse. Vajadusel tuleks pöörduda psühholoogi, psühhiaatri, sotsiaaltöötaja ja/või nõustaja poole, et saada sellest kahjustavast paarisuhtest lahkumisel spetsialisti toetust.

Tõlkinud Reet Hiiemäe

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)