Naiste tugikeskus liitus võrdse kohtlemise võrgustikuga

Uljana Ponomarjova, Mirjam Savioja (Eesti Inimõiguste Keskus)

Inimõiguste keskusel on äärmiselt hea meel, et alates veebruarist on võrdse kohtlemise võrgustiku liikmeks Tartus tegutsev MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus. Tugikeskuse tubli kollektiiv töötab iga päev selle nimel, et aidata hättasattunuid ja luua vägivallast ning hirmust vaba ühiskonda.

MTÜ tegevjuht Pille Tsopp-Pagan rääkis, et mõte võrdse kohtlemise võrgustikuga liituda tuli vestlusest samuti võrgustikku kuuluva Feministeeriumi toimetaja Kadi Viigiga, kui arutati üht ühist muret. “Uurisin inimõiguste keskuse kodulehelt, kes on võrgustiku liikmed ja mida koos teinud olete. Leidsin, et meie organisatsioon võiks selle liikmena olla kasulik ja samas saada ise võrgustiku tuge,” ütles Pille.

Koostöövõimalusi näebki Pille enim just tugikeskuse põhivaldkondades, näiteks projektides, mis keskenduvad ka naistevastase vägivalla tõkestamisele. Võrgustikku kuuluvatelt organisatsioonidelt oodatakse igakülgset abi nii ajurünnakutes kui erinevate vaatevinklite pakkumises. MTÜ-l on oma teemavaldkondades tugev kompetents. “Kindlasti saame anda oma vaate võrgustiku koostatud aruannetesse, nagu hiljutine ÜRO-le koostatud variraport. Tänu üle-euroopalisse võrgustikku Women Against Violence Europe (WAVE) kuulumisele saame luua ka võimalusi rahvusvaheliste kontaktide leidmiseks,” rääkis tegevjuht.

Võrdse kohtlemise võrgustiku koordinaator Uljana Ponomarjova sõnul on naiste tugikeskus tugeva inimõigustega tegeleva organisatsioonina võrgustikule väärtuslik liige. “Naiste tugi- ja teabekeskuse töö on intersektsionaalne ja hõlmab erinevaid ühiskonnagruppe. Lisaks füüsilise vägivalla ohvrite kaitsmisele ja toetamisele tegeleb keskus muu hulgas ka kübervägivalla ning eakate naiste vastase vägivalla tõkestamisega,” rääkis Uljana.

Tere tulemast võrdse kohtlemise võrgustikku, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus!

Võrdse kohtlemise võrgustik koondab vabaühendusi, mille üheks oluliseimaks tegevuseks on oma sihtgrupi võrdsete õiguste eest seismine. Võrgustiku eesmärk on toetada võrgustiku liikmeid konkreetsete sihtgruppide üleselt ja teha koostööd.