Lastefond toetab vägivalla ohvritest laste psühholoogilist nõustamist

TÜ Kliinikumi Lastefond on MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuses toetanud perevägivalla ohvritest lastele psühhoteraapia võimaldamist alates 2014. aastast ning kuna riigi ressurssidest pole jätkuvalt võimalik laste psühholoogilist abi rahastada, pikendas fond taaskord toetusprojekti.

Lastefondi nõukogu otsustas jätkata Naiste Tugi-ja Teabekeskuse juures perevägivalla ohvrite laste nõustamise toetamist kuni 480 h ulatuses aastas, kogumaksumusega kuni 19 267,20 eurot.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus pakub perevägivalla ohvritele ning nende lastele varjupaika ja erinevate valdkondade nõustamist. Tugikeskuse igapäevateenusteks on sotsiaalnõustamine, juriidiline nõustamine ning naistele suunatud psühhoteraapia.

Tugikeskusel puuduvad aga võimalused ja rahalised vahendid, et aidata teraapia sihtgrupina lapsi, kuna riigi rahastus on minimaalne ning ei võimalda ka ohvritele piisaval arvul nõustamistunde. Samas vajab vägivallaga kokku puutunud laps psühhoteraapiat ja nõustamissessioone.

Tugikeskuse tegevjuhi Pille Tsopp-Pagani sõnul reageerib iga kodus vägivallaga kokku puutunud laps omamoodi, kuid ema suhtes toimepandava vägivalla nägemine on lapse suhtes psühholoogiline vägivald, millel võivad olla väga rängad tagajärjed. “Lapsed, kes on sunnitud vägivalda pealt vaatama, on kaudselt täiskasvanutega toimuva füüsilise vägivalla ohvrid,” nentis ta. Tsopp-Pagan rääkis, et lastel kujuneb harjumus elada pideva vägivallaga õhkkonnas ja arusaam, et füüsilise vägivalla abil on võimalik ennast maksma panna. “Siit tekivad eeldused vägivaldseks käitumiseks ka täiskasvanuna,” tõdes Tsopp-Pagan.

Tänu varasemale koostööle TÜK Lastefondiga on Tartu naiste varjupaik saanud väga hästi toimiva terapeutide koostöö, kus üheaegselt töötatakse mõlema, nii vägivalla all kannatanud laste kui ka emadega. Tsopp-Pagani hinnangul toob samaaegselt tehtav psühholoogiline töö mõlemale kaasa kiirema taastumise.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus on kommunikeerinud pidevalt suurenevat vajadust lastele hädavajaliku psühhoteraapia järgi nii Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabiosakonnale kui ka sotsiaalministeeriumi ametnikele ja riigikogu liikmetele. “Kohtumistel tõdetakse spetsialiseeritud lastepsühholoogi hädavajadust ning kõik on nõus, et rahastust tuleb leida, aga konkreetseid otsuseid ning raha eraldatud ei ole,” nentis Tsopp-Pagan.

Kui ka Sina soovid laste teraapiat toetada, siis palun vormista püsiannetus mugavalt meie kodulehel: www.naistetugi.ee/toeta