Lastefond jätkab Tartu naiste varjupaigas viibivate laste toetamist

SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab ka järgmise poole aasta jooksul Tartu naiste varjupaigas viibivate laste psühholoogilist nõustamist tasudes igakuiselt psühhoterapeudi töötasu.

Lastefondi toetuse abil saab varjupaik jätkata perevägivalla ohvritest laste psühhoteraapia-nõustamisseanssidega, mis käivitati möödunud aasta alguses. Varasemalt ei olnud varjupaigal võimalik teraapia sihtgrupina lapsi aidata, kuna projektide ning sotsiaalministeeriumi rahastus on ebapiisav naistelegi piisaval arvul nõustamistundide pakkumiseks.

MTÜ Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskuse juhataja Pille Tsopp-Pagana sõnul on pooleteiseaastane laste psühholoogilise nõustamise kogemus näidanud, et vajadus selle järele on märgatavalt suurem, kui nõustada jõutakse.

“2014. aastal puutus Tartu naiste varjupaik kokku 200 lapsega, kelle emad meie abi vajasid. Lisaks naistele endile, vajavad aga abi ka vägivalla tunnistajateks olnud lapsed,” selgitab Tsopp-Pagan. “Lastele, kes on pealt näinud, kuidas üks vanematest lööb teist, on juhtunu tõsine hingeline trauma, olenemata sellest, kas füüsiline oht ähvardab ka neid endid, nad kuulevad toimuvat teisest ruumist või näevad löökide tagajärgi.”

Et antud olukorda mõista, vajavad perevägivalla ohvritest lapsed professionaalset psühholoogilist nõustamist. Seeläbi on võimalik muuta nende arusaamu perevägivalla olemusest ja suure tõenäosusega hoida ära nende laste endi vägivaldne käitumine tulevikus oma paarisuhetes.

“Kuigi emale võib tunduda, et ta kaitseb ja säästab oma last, kui ta ei räägi temaga peres toimuvast vägivallatsemisest, on tegelikult vaja lastele jagada nii palju selgitusi kui võimalik. Neile tuleb kinnitada, et vägivald perekonnas ei tule sellest, et nemad oleksid midagi valesti teinud ning et see on väär ja tuleb peatada. On oluline, et nad õpiksid väljendama oma tundeid ja saavutaksid positiivse enesehinnangu,” räägib varjupaiga juhataja.

Suureneva vajaduse tõttu laste nõustamise järgi püüab MTÜ Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskus järjepidevalt leida teenuse rahastamiseks lisafinantseerimist. Seni aga toetab laste psühholoogilist nõustamist ligi 5000 euroga Lastefond, kes tasub poole aasta jooksul psühhoterapeudi töötasu.

Kui ka Sina sooviksid anda oma panuse Tartu naiste varjupaigas viibivate laste toetamisse, on sul võimalik teha annetus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Danske IBAN EE403300334408530000
Nordea IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis tähistab 14. novembril oma 15. juubelit. Fond on oma tegutsemisaja jooksul annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku kahe miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressilhttp://lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.
Lisainfo:
Sandra Liiv
SA TÜK Lastefondi tegevjuht
tel: +372 5543794
e-post: info@lastefond.ee; sandra@lastefond.ee

Pressiteate koostas:
Merili Kärner
SA TÜK Lastefondi projekti- ja teabejuht
e-post: merili.karner@lastefond.ee