Lapse ülalpidamiskohustuse täitmine üksikvanemaga perekonnas

Meie projekti “Üksikvanemate huvide kaitseks – ühiskonna nõrgema osa vaesuse vähendamine” raames viisid MTÜ Balti Uuringuet Instituut analüütikud 2016. aasta kevadel üksikvanemate hulgas läbi uuringu eesmärgiga saada rohkem infot üksikvanemate olukorra ja laste ülalpidamisega seotud probleemide kohta.
Tegemist on esimese omataolise pilootuuringuga Eestis, mille eesmärgiks on anda lühiülevaade üksikvanemate olukorrast Eestis ning tuvastada need üksikvanematega seotud teemavaldkonnad, mis vajavad edasist süvitsi uurimist.

Uuringuaruanne on leitav siit:
https://www.ibs.ee/publikatsioonid/lapse-ulalpidamiskohustuse-taitmine-uksikvanemaga-perekonnas/