x

Koos teadlikuks! Koolitustsükkel Rakveres

Lähisuhtevägivalla spetsiifikale keskenduv koolitustsükkel

10.-11. ja 17.-18. veebruar 2022
Aqva Hotel & Spa – Marcus seminariruum
Parkali 4 Rakvere

 

Oluline on tõsta spetsialistide teadlikkust vägivallast ja seeläbi kujundada turvalisemat ühiskonda. Teadlikud spetsialistid mitte ainult ei tegele tagajärgedega, vaid panustavad ka ennetustegevusse, andes spetsialistidele võimaluse sekkumiseks vägivalla varasemas faasis, kus kahju on lihtsam tagasi pöörata ja võimalike ohvrite vaimne tervis ei saa kannatada sellisel määral kui pikalt kestnud vägivallas elanutel.

“Koos teadlikuks!” koolitustsükli abil on esmatasandil perevägivalla ohvriga kokku-puutuvad spetsialistid teadlikud perevägivalla põhjustest, tagajärgedest ja abistamis-võimalustest ning tõhusam koostöö ametkondade vahel aitab vähendada perevägivalda Eesti ühiskonnas.

Koolituspäevad (kokku 32h) keskenduvad põhjalikult lähisuhtevägivalla (LSV) spetsiifikale.

AJAKAVA:

Neljapäev 10.02.2022

9.00-10.30   LSV olemus ja selle äratundmine; vägivalla kasvulava

(Margo Orupõld, Pärnu Naiste Tugikeskus (PNT))

Sirutuspaus

10.40-12.10 LSV põhjused ja tagajärjed (Margo Orupõld, PNT)

Ühine lõunapaus

12.50-14.20 Laps lähisuhtevägivallas – tunnistaja või ohver? (Mariana Saksniit, Naiste Tugi- ja Teabekeskus (NTTK))

Sirutus-kohvipaus

14.30-17.00 Seksuaalselt väärkoheldud lapsega tegelemise eripärad (Mariana Saksniit, NTTK)

 

Reede 11.02.2022

9.00 – 10.30 Vägivald ja sõltuvusprobleemid (Hiie Taal, NTTK)

Sirutuspaus

10.40 – 12.10 Vägivald ja sõltuvusprobleemid (Hiie Taal, NTTK)

Ühine lõunapaus

12.50-14.20   Kübervägivald (Pille Tsopp-Pagan, NTTK)

Sirutus-kohvipaus

14.30-17.00 Kübervägivald (Pille Tsopp-Pagan, NTTK)

 

Neljapäev 17.02.2022

9.00-10.30   Abistamise võimalused (Margo Orupõld ja Pille Tsopp-Pagan)

Sirutuspaus

10.40-12.10 Vägivallast väljujate toetamine (Margo Orupõld ja Pille Tsopp-Pagan)

Ühine lõunapaus

12.50-14.20 Kaugnõustamine (Mari Tikerpuu, Sotsiaalkindlustusamet)

Sirutus-kohvipaus

14.30-17.00 Kaugnõustamine (Mari Tikerpuu, Sotsiaalkindlustusamet)

 

Reede 18.02.2022

9.00-10.30   Eakatevastane vägivald (Anne Klaar, Sotsiaalkindlustusamet)

Sirutuspaus

10.40-12.10 Vanemaealiste märkamine ja toetamine (Anne Klaar, Sotsiaalkindlustusamet)

Ühine lõunapaus

12.50-14.20 Tõhus ametkondade vaheline koostöö (Pille Tsopp-Pagan, NTTK)

Sirutus-kohvipaus

14.30-17.00 Kogukondlik märkamine (Pille Tsopp-Pagan, NTTK)

 

Osalema on oodatud:
tugikeskuste töötajad, KOV sotsiaaltöötajad (ka spetsialiseerunud), prokurörid, kohtunik(ud), politsei, meedikud (pereõed ja -arstid), kiirabi ja ELVL esindajad

Koolitajad:

Margo Orupõld (Pärnu Naiste Tugikeskus), Pille Tsopp-Pagan (Naiste Tugi- ja Teabekeskus), Mariana Saksniit (Naiste Tugi- ja Teabekeskus), Anne Klaar (Sotsiaalkindlustusamet), Mari Tikerpuu (Sotsiaalkindlustusamet), Hiie Taal (Naiste Tugi- ja Teabekeskus)

Kohtade arv on piiratud! Vajalik on ette registreerimine: https://forms.gle/6WUYdtpxBQKP2bHNA

 

Koolitus on tasuta.

Lisainfo: Mari Puniste, mari.puniste@naistetugi.ee

www.koosteadlikuks.ee


Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele tagame külastajate nakkusohutuse ja kontrolli ning ootame AQVAsse külastajaid, kes omavad:

  • vaktsineerimispassi(immuniseerimise tõend vaktsineerimiskuuri läbimise kohta)
  • või COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendit (läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva)

Antud tõendid kehtivad ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

 

Projekti rahastab ‘Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction)

Täname

Kui oled ohus, siis kasuta lehelt ruttu lahkumiseks kollast X-nuppu.

(Vajuta ükskõik kus hüpikakna sulgemiseks)