Jackson Katz. 10 tegevust meestele, et lõpetada soopõhine vägivald.

  1. Suhtu soopõhisesse vägivalda kui MEHI puudutavasse teemasse, mis hõlmab kõiki mehi igas vanuses sõltumata nende sotsiaalmajanduslikust, rassilisest või etnilisest päritolust. Ära näe mehi vaid vägivallatsejatena või võimalikke kurjategijatena. Mehed on kui jõustatud pealtvaatajad, kelle võimuses on vägivallatsejatele vastu astuda.
  2. Kui su vend, sõber, klassikaaslane, meeskonnaliige on oma naissoost partneri suhtes vägivaldne – või on lugupidamatu ja kuritahtlik naiste suhtes üldiselt – siis ära vaata kõrvale. Kui tunned end seda tehes mugavalt, siis räägi sellest temaga. Soovita talle, et ta otsiks abi. Või kui sa ei tea, mida teha, siis räägi sellest oma sõbra, vanema, õppejõu või nõustajaga. ÄRA VAIKI TEEMAT MAHA.
  3. Võta julgust enese sisse vaatamiseks. Sea oma enda hoiakud kahtluse alla. Ära asu kaitsepositsioonile, kui sinu sõnad või teod teevad kellelegi liiga. Püüa mõista kuidas su enda hoiakud ja tegevused võivad tahtmatult põhjustada seksismi ja vägivalda ning püüa selle nimel töötada, et seda muuta.
  4. Kui sa kahtlustad, et mõni sinu lähedastest naistest on vägivalla ohver või teda on seksuaalselt rünnatud, siis küsi ettevaatlikult, kas sa saad teda kuidagi aidata.
  5. Kui sa oled naiste suhtes emotsionaalselt, psühholoogiliselt, füüsiliselt või seksuaalselt vägivaldne või oled seda olnud minevikus, siis otsi KOHE professionaalset abi.
  6. Ole liitlaseks naistele, kes töötavad selle nimel, et lõpetada igasugune soopõhine vägivald. Toeta naiste tugikeskuste tööd. Osale avalikel üritustel, mis antud teemat puudutavad. Kogu heategevuse korras ohvriabile ja naiste varjupaikade jaoks finantse. Kui sa kuulud korporatsiooni, mõnda meeskonda või ühendusse, siis korraldage tulude kogumise üritus.
  7. Tunne ära ja võta sõna homofoobia ja gei-materdamise korral. Diskrimineerimine ja lesbide ja geide vastane vägivald on läbinisti vale. Taolisel vägivallal on otsene seos seksismiga (näiteks meeste, kes võtavad seksimis vastu sõna, seksuaalne orientatsioon on sageli küsitav – teadlik või alateadlik strateegia nende vaigistamiseks; seepärast nii vähesed sõna võtavadki).
  8. Osale programmides, kursustel, vaata filme ja loe artikleid ja raamatuid multikultuursetest maskuliinsustest, soolisest ebavõrdsusest ja soopõhise vägivalla peamistest põhjustest. Hari ennast ja teisi selle kohta, kuidas suured sotsiaalsed jõud mõjutavad individuaalsete meeste ja naiste vahelisi konflikte.
  9. Ära rahasta seksismi. Ära osta ajakirju, ära laenuta videosid, ära külasta veebilehti ja ära osta muusikat, mis esitleb tüdrukuid ja naisi seksuaalselt alandaval või solvaval viisil. Protesti seksismi vastu meedias.
  10. Juhenda ja õpeta noori poisse kuidas olla mees viisil, mis ei hõlma tüdrukute ja naiste alandamist ja solvamist. Ole vabatahtlikuks soopõhise vägivalla ennetusprogrammides. Ole eeskujuks.

Originaalkeeles saadaval siin.

jackson_wb_fJackson Katz on Ameerika juhtivaid anti-seksistist meesaktivist. Ta on haritlane, autor, filmitegija, kultuuriline teoreetik, keda on rahvusvaheliselt tunnustatud teedrajava töö eest soopõhise vägivalla ennetamisel. Ta on pidanud loenguid sadades kõrg- ja keskkoolides ning läbi viinud sadu koolitusi, seminare ja töötubasid USAs, Kanadas, Euroopas, Austraalias ja Jaapanis. Ta on kaasasutajaks programmis Mentors In Violence Prevention – juhtiv soopõhise vägivalla ennetamise algatus professionaalsetele ja ülikooli sportlastele. Ta on ülemaailmse pere- ja seksuaalse vägivalla ennetamise programmi direktoriks USA mereväes. Lisaks on ta loonud mitmeid vastava sisulisi videosid (üli)õpilastele. Loe rohkem siit (inglise keeles).