FASA projekt – Sõltuvusest vabaks, vägivallast priiks – Uudiskiri

“Sõltuvusest vabaks, vägivallast priiks”/”Free from Addiction, Safe from Abuse” (FASA) on strateegilise partnerluse projekt, mida on rahastatud Euroopa Liidu Erasmus+ Programmi raames.

FASA eesmärk on tugevdada üle Euroopa sotsiaalhoolekande praktikute ja spetsialistide tööpõhiseid oskusi lähisuhtevägivalla ohvrite toetamisel, et töötada efektiivselt lähisuhtevägivalla ohvritega, kellel on sõltuvust tekitavate ainete (kuri)tarvitamise probleeme.Tegemist on koostööprojektiga, mis toob kokku partnerid viiest Euroopa riigist, nii akadeemilisest ringkonnast, vabaühendustest kui ka erasektorist. Käesoleva küsitluse eesmärk on koguda informatsiooni lähisuhtevägivalla ohvreid teenindavate sotsiaalhoolekande spetsialistide töös ette tuleva praeguse olukorra ja koolitusvajaduste kohta neile tulevate klientide poolse sõltuvusainete (kuri)tarvitamise teemal.

FASA projektipartnerid

UWAH – Heraklioni prefektuuri naisühenduste liit (Kreeka) (juhtpartner)

UoC – Kreeta Ülikool (Kreeka)

UT – Tartu Ülikool (Eesti)

WSIC – MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Eesti)

NEXUS NI – Põhja-Iirimaa vägistamise kriisi assotsiatsioon (Ühendkuningriik)

M&M – M&M Profuture Training, S.L. (Hispaania)

RIKK – Islandi ülikooli soouuringute, võrdsuse ja erinevuste instituut (Island)

FASA Uudised

Projekti avakoosolek toimus möödunud 2019. aasta detsembri alguses Heraklionis, Kreekas. Kohtumise käigus arutlesid koostööpartnerid projekti eesmärkide, tegevuste ja oodatavate tulemuste üle. FASA keskmes on kombineeritud lähenemine, mis käsitleb samaaegselt sõltuvusravi ja lähisuhtevägivalda.

Projekti eesmärk on parandada lähisuhtevägivalla ohvrite tugiteenuste spetsialistide ametialaseid oskusi, suurendades nende suutlikkust lähisuhtevägivalla ohvrite, kellel on probleeme sõltuvusega, toetamisel.

Tulevased koolitusmaterjalid ja sekkumismeetodid

Projekt keskendub koolitusmaterjali ja töövahendite loomisele, eesmärgiga edendada asutustevahelist uuenduslikku koostööd ja rakendada lähenemist, kus sõltuvuses lähisuhtevägivalla ohvreid toetakse ühe mitme-tahulise nähtuse raames, mitte ei käsitleta neid kui eraldiseisvaid aspekte. Koolitusmaterjalid ja sekkumismeetodid ning kaugõppevahendid on valmimise järel kõigile veebis tasuta kättesaadavad inglise, eesti, kreeka, hispaania ja islandi keeles.

Kokkuvõte ellujääjate ja probleemse ainete kasutamise analüütilisest raportist (Projekti väljund nr 1)

On selge, et ohvritega töötavate spetsialistide koolitusvajadus on laiaulatuslik, et suurendada nende suutlikkust töötada klientidega, kes on samaaegselt lähisuhtevägivalla ohvrid ning ka sõltuvuse küüsis. Projekti partnerriikides läbi viidud uuringu ning fookusgruppide põhjal saame järeldada, et koolitused peavad katma mitmeid olulisi teemasid ning olenevalt asutusest peaks saama valida väljatöötatud tsüklist just endale sobiva koolituse.

COVID-19: Mõju projektidele

Lisaks tõsistele tagajärgedele inimeste tervisele mõjutab COVID-19 (koroonaviirus) märkimisväärselt ettevõtteid, projekte ja majandust. Parimate tulemuste saavutamiseks teeme FASA projektis tihedat koostööd oma partneritega enamjaolt veebiüleselt.

Liituge meie uudiskirjaga

FASA inglise keelse uudiskirjaga on võimalik liituda projekti Facebooki lehel. Kui soovite saada sagedamini värskeid uudiseid selle kohta, mida partnerid teevad ja millised on projekti väljundid, jälgige meie sotsiaalmeedia kontosid.

Jälgige meid:

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt FASA projekti meeskond ja see ei kajasta Euroopa Liidu seisukohti.