DIS.CO kaugnõustamise veebikursus vabalt saadaval

Pressiteade

Traditsiooniliselt on psühholoogilisi teraapiaid läbi viidud näost näkku, kuid viimastel aastatel on terapeutilise kontakti loomiseks loodud erinevaid võimalusi. Nende hulka kuuluvad süsteemid, mis kasutavad kirjalikku suhtlust (nt e-post või veebivestlus) koos heliside (näiteks üldkasutatavad telefonivõrgud) või audiovisuaalse kommunikatsiooni (videokonverents) süsteemidega. Neid kolme süsteemi ühendab see, et terapeut ja klient ei asu füüsiliselt samas kohas ega pruugi olla suhtluses ka samal ajahetkel.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus osaleb rahvusvahelises Erasmus+ poolt rahastatud projektis DIS.CO (Kaugnõustamine/Counselling at a Distance), mille peamiseks eesmärgiks on edendada nõustajate tööpõhiseid oskusi läbi koostöö võrgustike loomise ja kaugnõustamise suutlikkuse suurendamise kui töötatakse pere- või seksuaalvägivalla või väärkohtlemise naisohvritega.
Projekti kõige olulisemaks väljundiks on loodud õppekava ja seda toetav veebikursus, mis on kõigile vabalt ning tasuta kättesaadav projekti veebilehel https://discoprojectcom.wordpress.com

Kursusel antakse ülevaade erinevatest kaugnõustamisega seonduvatest teemadest ning oskustest, mida on vaja töötamisel kodu- või seksuaalvägivalda või väärkohtlemist kogenud naistega. Kursus algab lühikese ajaloolise ülevaatega kaugnõustamisest. Käsitletakse teemasid, mis puudutavad veebinõustamise piire ja väljakutseid, sealhulgas ka niisuguseid, mis võivad kujutada ohtu veebipõhiseid terviseteenuseid pakkuvatele spetsialistidele. Lisaks arutletakse veebinõustamise kitsaskohtade üle ja räägitakse olulistest teguritest, mis aitavad hinnata vägivalla- või väärkohtlemise ohvri sobivust kaugnõustamiseks. Samuti antakse ülevaade veebinõustamise tulemuslikkuse suurendamisest ning vaadeldakse lähemalt veebinõustamise juhendamisega seotud põhiküsimusi.
Veebipõhine kursus keskendub pigem kaugnõustamise teoreetilisele poolele. Parim viis teemaga tutvumiseks on ühendada veebikursus näost-näkku treeningutega. Kui ka arvate, et Teie meeskonnale kuluks taoline koolitus ära, siis võtke julgelt ühendust MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskusega!