CYBERSAFE raport: “Naiste- ja tüdrukutevastane kübervägivald”

CYBERSAFE projekti raames avaldas projekti partner Ljubljana Ülikool aruande “Naiste- ja tüdrukutevastane kübervägivald”. Tegemist on projekti 2. tööpaketi lõpparuandega, mis annab põhjaliku ülevaate kübervägivalla temaatikast. Tänu täpsele kirjanduse ülevaatele esitatakse selle teema kohta olemasolevad leiud, näiteks kübervägivalla erinevate vormide ja selle kontekstualiseerimise analüüs ning olemasolevad uurimis- ja veebivahendid selle vastu võitlemiseks. Tutvustatakse ka olukorda projekti partnerriikides ning Eestis, Põhja-Iirimaal, Kreekas ja Itaalias läbi viidud fookusgrupp-uuringute tulemusi. Aruanne sisaldab ka üksikasjalikku teavet kübervägivalla korral kohaldatava õigusraamistiku, samuti projekti sihtrühma käitumiste ja üldiste projekti eesmärkide kohta.

Loe raporti siit.