Anna tagasisidet naiste tugikeskuste teenusele

Naiste tugikeskustesse üle Eesti pöördus 2020. aastal abi saamiseks 2563 naist. Teadmine naiste tugikeskuste pakutavatest teenustest on iga aastaga tõusnud ning inimesed julgevad üha enam abi saamiseks tugikeskustesse pöörduda. Samuti on tugikeskustel hea koostöö politsei, ohvriabi ja kohalike omavalitsustega, mille töötajad suunavad vajadusel kannatanu majutuse või nõustamise saamiseks tugikeskustesse. Selleks, et saada aimu naiste endi kogemustest antud teenusega korraldab Sotsiaalkindlustusamet koostöös Kantar Emoriga uuringut, kus soovime tugikeskustega kokku puutunud naistelt tagasisidet abi saamisest. Kogemuste kaardistamine ning tagasiside on vajalikud, et arendada teenust veelgi enam kasutajate vajadustele vastavaks, et olla abivajajatele lähedal ning toeks igaühe individuaalset olukorda arvestades.

Kui sa oled läbi naiste tugikeskuste saanud abi ning nõustamist või oled kasutanud nende turvalist majutust, siis palun leia hetk ja vasta küsimustikule. Küsimustikule vastamine võtab aega 10-15 minutit. Sinu isikuandmed on anonüümsed ning neid ei edastata uuringufirmale. Sinu vastuseid ei seota kuidagi sinu andmetega ning vastuseid analüüsitakse üldistatud ja anonüümsel kujul.

Küsimustikule vastamiseks klikake siia