15. juuni märgib ülemaailmset eakate väärkohtlemise teadvustamise päeva

2017. aasta ülemaailmse eakate väärkohtlemise teadvustamise päeva teemaks on “Märka ja peata eakate majanduslikku ärakasutamist: inimõiguste probleem”. Teemapüstituse raames pööratakse tähelepanu eakate materiaalsele ärakasutamisele kui mitmetahulisele inimõiguste probleemile, antud väärkohtlemise vormi tuvastamisele ning meetmetele, kuidas vanemaealisi inimesi rahalise ärakasutamise eest kaitsta. Ülemaailmne eakate väärkohtlemise teadvustamise päev kutsuti ellu 2006. aastal ning selle eesmärgiks on juhtida tähelepanu eakate väärkohtlemisele kui sageli varju jäävale sotsiaalsele valukohale.

Eakatevastasele vägivallale pööratakse üha enam tähelepanu ka Eestis. Tartu Ülikool ja Naiste Tugi- ja Teabekeskus osalevad rahvusvahelises Euroopa Liidu projektis WHOSEFVA (Working with Healthcare Organizations to Support Elderly Female Victims of Abuse, 2017-2018). Selle projekti raames uuritakse vanemaealisi naisi, kes on ühtlasi vägivalla ohvrid. Projekti partnerid soovivad juhtida tähelepanu peamistele takistustele ja puudujääkidele, mis piiravad tervishoiuasutuste efektiivset toimimist vanemaealiste koduvägivallaohvrite abistamisel.

#WEAAD #WHOSEFVA