Toimus lähisuhtevägivalla ohvritega Tartus tegelevate organisatsioonide treening-seminar Viljandis

Tartu Naiste Varjupaik koostöös Lõuna Ringkonnaprokuratuuriga korraldas Tartu linnas lähisuhtevägivalla ohvritega tegelevate organisatsioonide kahepäevase treening-seminari Viljandis 19.- 20.10.2012.
Ürituse juhatas sisse ja Tartu Naiste Varjupaika tutvustas varjupaiga juhataja Pille Tsopp-Pagan. Varjupaiga poolt osutavate õigusabiteenuste sisu tutvustas vandeadvokaat ning õigusnõustaja Anne Vissak. Kuidas käituvad ohvrid ja ohvri käitumise tagamaadest rääkis psühhoterapeut Kait Sinisalu.
Milline on Tartu Sotsiaalosakonna roll ja käitumine lähisuhtevägivalla juhtumite fikseerimisel koostöös politseiga tegi ettekande Sirli Peterson.
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo esindaja Ottomar Virk seletas lahti patrullpolitseinike töö korralduse seoses perevägivalla väljakutsetega.
TÜK Erakorralise meditsiini osakonna roll ja teatamise kohustusest lähisuhtevägivalla juhtumites tutvustas Dr. Aime Keis.
Kuidas ja millistesse programmidesse on võimalik vägivallatsejaid kaasata rääkis Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalitsuse nõunik Laidi Surva.
Ülevaate kriminaalmenetluse spetsiifikast lähisuhtevägivalla ohvrite juhtumite menetlemisel, tsiviilkohtupidamise põhimõtted perekonnaasjades, kohtueelse menetluse probleemidest lähisuhtevägivalla juhtumitest tegid ettekanded Tartu Maakohtu kohtunik Anneli Tanum, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokurör Margit Pärn ja Tartu maakonna kohtunik Evelin Vavrenjuk.
Toimus töötuba, kus kõik osalejad said grupitöös  lahendada perevägivalla juhtumi. Väga huvitav ja kasulik oli jälgida, kuidas erinevad osapooled perevägivalla juhtumeid käsitlevad ja milliseid lahendusi jutumile leiti.
Seminar andis palju olulist teavet teiste organisatsioonide probleemidest, küsimustest ja erinevatest arusaamadest. Selline üritus aitab arusaamu ühtlustada ja sujuvamaks muutub koostöö erinevate organisatsioonide vahel.
Tartu Naiste Varjupaik tänab kõiki osalejaid ja Lõuna Ringkonnaprokuratuuri!
Üritust rahastas Hasartmängumaksu nõukogu.
Foto treening-seminarilt: osalejad kuulavad tutvumisharjutuse reegleid.treening-seminar
If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message