SVV tugiteenuste väljaarendamine

Projekt:  Seksuaalvägivalla ohvritele suunatud tugiteenuste väljaarendamine

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, toetussummas 9 998,35 eurot.KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks

Kestus: 1 aasta (01.04.2014-31.03.2015)
Piirkond: Tartu ja Tartumaa, vajadusel Tartumaaga piirnevad maakonnad (Põlva, Võru, Jõgeva, Viljandi, Valga)

Projekti juht: Sirje Otstavel

Peamine eesmärk: pakkuda abi ja toetust seksuaalvägivalda kogenud naistele

Alaeesmärgid:

1. Koolitada tugiisikud Tartus ja Tartumaal, juhendmaterjalide koostamine ekspertide poolt;

2. Koostada infomaterjalid seksuaalvägivalla kohta ohvritele Tartumaal ja Lõuna-Eestis;

3. Teavitustegevus ja koostöövõrgustiku arendamine kohalikul tasemel: infotunnid meedikutele (pereõed, günekoloogid, ämmaemandad), patrullpolitseinikele ja piirkondlikele konstaablitele, prokuröridele, ohviabitöötajatele;

4. Alustada kohalikul ja regionaalsel tasemel nõustamis- ja tugiisikuteenuse pakkumist seksuaal­vägivalda kogenud naistele (eraldi telefoninumber, võimalus kontakteeruda meili teel veebilehe kaudu)

Koolitus toimus Tartus mais 2014, maht 18 tundi.

Eksperdid ja koolitajad:

  • Marika Väli (kohtumeditsiiniekspert, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi asedirektor),
  • Kai Part (günekoloog, Tartu Seksuaaltervise Kliinik)
  • Kalle Vall (vägivallakuritegude talituse juht, Lõuna Politseiprefektuur)
  • Raul Heido (ringkonnaprokurör, Lõuna Ringkonnaprokuratuur)
  • Helena Kallinen (psühhoterapeut, Jyväskylä Tukinainen)
  • Sirje Otstavel (Naiste Tugi- ja Teabekeskuse koolitaja ja projektijuht)

Telefoninumber 58 84 94 94 avati 01.06.2014.

Kontaktivõimalus ka www.naistetugi.ee kaudu.

Täpsem info ja kontakt: projektijuht Sirje Otstavel, sirje.otstavel@gmail.com

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message