SEV arenguprogramm

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus osaleb Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku „Vabatahtlike värbamise arenguprogrammis“!

SEV_logo Kysk_logo

Programmi kestus: august 2014 – mai 2015

Programmi eesmärk on, et programmis osalenud ühendused on võimekad:
1. erinevate vabatahtlike kaasamisel ja juhtimisel,
2. teenuse koosloomes,
3. teenuse kommunikatsioonis,
4. koostöö tegemisel äriorganisatsioonidega.

Arenguprogrammi aktiivselt läbinud osaleja oskab:
• kaasata vabatahtlikke teenuse pakkumisse;
• kaasata professionaalidest vabatahtlikke ühenduse eesmärkide saavutamisse;
• koostada ühendusele turunduskava;
• kasutada teenusedisaini tööriistu;
• teha koostööd äriettevõtetega.

Arenguprogramm kestab 10 kuud (august 2014 – mai 2015), koosneb seitsmest 8-tunnisest praktilisest töötoast, ühest 4-tunnisest seminarist, kolmest 4-tunnisest kogemuste vahetamise töötoast, lõpuüritusest ning individuaalsetest intervjuudest ja nõustamistest. Osalejad peavad valmis olema enda arendamiseks ning panustama selleks aega ja energiat.

Programmi jooksul kaardistatakse ja analüüsitakse osalevate ühenduste arenguvajadused (nii strateegilised kui operatiivsed ja praktilised), koostatakse vastavad tegevuskavad, antakse vabaühendustele vajaminevad oskused ja teadmised, kuidas leida ja kaasata erinevaid (professionaalidest ja tavalisi) vabatahtlikke ning arendada strateegilist koostööd ärisektoriga.

Loe lisa siit.

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message