NTTK huvikaitse võimekuse arendamine

Projekt: MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse huvikaitse võimekuse arendamine

Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, toetussummas 11 581, 48 eurot.

Kestus: 1 aasta (01.04.2017 – 30.04.2018)

Piirkond: Eesti (üleriigiline)

Projekti eesmärk: Suurendada MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse (NTT) võimekust strateegilise juhtimise osas, mis omakorda võimaldab:

  • arendada organisatsiooni analüüsi ja tõenduspõhise huvikaitse võimekust;
  • tõhustada ohvrite õiguste kaitset ja teavitustööd;
  • edendada strateegilist partnerlust ja koostööd teiste oluliste osapooltega.

Organisatsiooni strateegiline arendamine aitab realiseerida NTT missiooni:

NTT pakub tänasel päeval küll vägivalla ohvritele teenuseid, kuid tõenduspõhine huvikaitse on jäänud ressursipuuduse tõttu tagaplaanile, kuigi see on põhikirjas eesmärgina välja toodud. Huvikaitse ja avalik kommunikatsioon on meie töövaldkonnas olulise tähtsusega, kuna:

  • tagab selle, et ohvrid teaksid kuhu tulla ja olla kindlad kvaliteetse toe saamises;
  • loob eelduse laiapõhjalisteks muutusteks – mida rohkem ühiskond teemakohast infot saab, seda kergem on hoiakuid muuta;
  • huvikaitse on kriitiline osa kolmanda sektori nn valvekoera rollist.

Projekti peamiseks väljunditeks saavad ühiselt sõnastatud organisatsiooni strateegilised eesmärgid ja arengusuunad, mis on aluseks NTT edaspidisele tegevusele.

 

 

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message