MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse finantsvõimekuse arendamine

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel viime läbi arenguhüpet ettevalmistavat projekti, mille eesmärgiks on koostada tegevuskava MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskuse finantsvõimekuse tagamiseks läbi püsiannetajate hulga suurendamise ja hoidmise, eesmärgiga saada annetustena vähemalt 25% kogutuludest.

Projekti käigus:
analüüsitakse annetusi perioodil 2013-2018
analüüsitakse veebilehekülge www.naistetugi.ee

Oma ala ekspertide (Küllike Hein ja Eva Truuverk) kaasabil, kel on suured kogemused annetuste kogumise ja annetajatega suhtlemisel, koostatakse tegevuskava NTTK vajadustest lähtuvalt.

KÜSK toetab käesoleva projekti läbiviimist summas 3999,60 eurot.

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message