TISOVA

Erasmus+

PÕHIMEETMED 2: INNOVATSIOONI KOOSTÖÖ JA HEADE PRAKTIKATE VAHETAMINE

Täiskasvanuhariduse strateegiline partnerlus

 

Koolitus tuvastamaks ja toetamaks eakaid vägivallaohvreid (TISOVA)

1.09.2017 – 31.08.2020

5 partnerit: Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Eesti), Heraklioni Prefektuuri Naisühenduste Liit (Kreeka), Jõud vanadusele – eakate koostöö arendamine (Soome), Tartu Ülikool (Eesti) ja Naised Vägivalla Vastu Euroopas (Austria).

Eesmärgid:

– koolitada eakate keskuste töötajaid, vabatahtlikke ja eakaid märkamaks ja toetamaks eakaid vägivallaohvreid

– koostada interaktiivne koolitusprogramm, mis pakub aktiivseid ja uuenduslikke õppimisvõimalusi eakate inimeste, eelkõige eakate naiste vastu suunatud vägivalla võtmegruppide koolitamiseks

– suurendada eakate inimestega töötava meeskonna (näiteks vanadekodudes) pädevust reageerimaks eakate naisohvrite vajadustele

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook
If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message