TISOVA

Erasmus+
PÕHIMEETMED 2: INNOVATSIOONI KOOSTÖÖ JA HEADE PRAKTIKATE VAHETAMINE
Täiskasvanuhariduse strateegiline partnerlus

Koolitus tuvastamaks ja toetamaks eakaid vägivallaohvreid (TISOVA)

1.09.2017 – 31.08.2020

5 partnerit: Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Eesti), Heraklioni Prefektuuri Naisühenduste Liit (Kreeka), Jõud vanadusele – eakate koostöö arendamine (Soome), Tartu Ülikool (Eesti) ja Naised Vägivalla Vastu Euroopas (Austria).

Eesmärgid:

– koolitada eakate keskuste töötajaid, vabatahtlikke ja eakaid märkamaks ja toetamaks eakaid vägivallaohvreid

– koostada interaktiivne koolitusprogramm, mis pakub aktiivseid ja uuenduslikke õppimisvõimalusi eakate inimeste, eelkõige eakate naiste vastu suunatud vägivalla võtmegruppide koolitamiseks

– suurendada eakate inimestega töötava meeskonna (näiteks vanadekodudes) pädevust reageerimaks eakate naisohvrite vajadustele

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message