Daphne projektid

Daphne projektid, milles MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Tartu Naiste Varjupaik) osalenud on:

aasta

Juhtpartner

Nimetus

Väljund

2003-2004

Women Against Violence Europe (Viin, Austria)

Away from violence – Guidelines for running and setting up a women’s refuge

Juhendmaterjali “Away from violence – Guidelines for running and setting up a women’s refuge” koostamine naiste varjupaikade loomise ja käigushoidmise kohta

2004-2006

Helsingi Ülikool

Good practices in screening of the victims of violence in intimate partnership in maternity and child welfare services

Koolitused, käsiraamatu „Kuidas aidata perekonda, milles esineb vägivalda – juhised tervishoiutöötajatele“ koostamine ja väljaandmine eesti keeles

2005-2006

Women Against Violence Europe

Bridging Gaps – From good intentions to good co-operation

Koolitused, asutustevahelist koostööd käsitleva käsiraamatu “Bridging gaps. From good intentions to good cooperation” koostamine

2005-2006

Terapeutische Frauenberatung (Göttingen, Saksamaa)

Join the Net II. Domestic violence and PTSD

Posttraumaatilise stressihäire ja lähisuhtevägivalla seoseid käsitlev õppefilm eesti keeles

2007

Women Against Violence Europe

IMPROVE – Quality services for victims of domestic violence

 Kaks rahvusvahelist koolitust, juhendmaterjali „Away from violence“ tõlkimine eesti keelde

 2008

Terapeutische Frauenberatung (Göttingen, Saksamaa)

JoinTheNet IV – Dissemination of material for education and training on health symptoms caused by violence (PTSD)

  Võrgustiku European Trauma Network laiendamine ja võrgustiku temaatilise veebilehe eestindamine

2007-2009

NANE Women’s Right Association (Budapest, Ungari)

“Survivors speak up for their dignity” – supporting victims and survivors of domestic violence

Tugigrupitööd käsitleva käsiraamatu koostamine ja tõlkimine, eesti keeles: “Muutmise jõud. Käsiraamat lähisuhtevägivalda kogenud naistele mõeldud tugigruppide ja eneseabigruppide läbiviimisest”

2010-2011

Terapeutische Frauenberatung (Göttingen, Saksamaa)

Back up the children

Koolitusmaterjali „Vägivalla tõttu tekkinud terviseprobleemid (PTSD). Koolitusmaterjal abiasutuste töötajatele” koostamine, selle põhjal koolituste läbiviimine

2013 -2014

Romanian Society for Life¬long Learning (Rumeenia)

WOM-POWER Empowering women to fight against domestic violence through an integrated model of training, support and counselling

Projekti eesmärgiks on ohvrite jõustamine enese kaitsmiseks vägivalla eest. Projektitegevused lõpevad 31.12.2014.a.

[send-link-to-friend]