2007

05.-09. veebruar          õppe-koolitusreis Norrasse sealse Kriisisekretariaadi kutsel, külastame Norra naiste varjupaikasid

14. veebruar                loeng-seminar Lääne Politseiprefektuuri Haapsalu politseijaoskonnas

15. veebruar                loeng Sotsiaalministeeriumi ja Statistikaameti töötajatele

osaleme Justiitsministeeriumis inimkaubanduse ohvrite abistamise koostöövõrgustiku kohtumisel

23. veebruar               Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves autasustab varjupaiga ühte asutajat ja eestvedajat Sirje Otstavelit Eesti Punase Risti  V järgu teenetemärgiga

05.-16. märts               teavituskampaania Tartu linnalinnibussides „Vägivallast on väljapääs“ koostöös Tartu Linnavalitsusega

15.-17. märts               õppe-koolitusreis Stockholmi Rootsi Naiste Varjupaikade Liidu kutsel Rootsi naiste varjupaikadesse

aprill-juuni                   varjupaiga töö edasiarendamiseks vabatahtlike koolitamine, 12 osalejat, baaskoolitus 36 tundi

14. aprill                      ettekanne konverentsil „Kui armastus teeb haiget“

15. aprill                      osaleme inimkaubanduseteemalisel koolitusel Tallinnas, koolitajad Taani prostituutide abistamise keskusest „Reden-STOP Kvindehandel“

16. aprill                      varjupaika külastavad Oslo ja Stavangeri inimkaubanduse ohvrite abistamise keskuse „Nadheim“ töötajad

28. aprill                      varjupaiga tegevuse tutvustamine Lõuna-Eesti naisorganisatsioonide inimkaubanduse ja prostitutsiooniteemalisel koolitusel

29. aprill                      osaleme inimkaubanduseteemalisel koolitusel Tallinnas, koolitajad Läti prostituutide abistamise keskuse Marta töötajad

30. aprill                      perevägivallateemaline koolitus TÜ Kliinikumi töötajatele, 8 h

16. mai                        varjupaika külastab Los Angelese Eesti Naiste Klubi esindaja Mare Taagepera

26. mai                        osaleme Eesti Naisühenduste Ümarlaual, tutvustame varjupaiga tegevust

30.-31. mai                  osaleme IOM-i korraldatud inimkaubanduseteemalisel konverentsil Vilniuses

25.-27. juuni                osaleme Daphne projekti IMPROVE – Quality services for victims of domestic violence esimesel kohtumisel Viinis

16.-17. juuli                 varjupaika külastavad Ida-Viru Naiste Tugikeskus-varjupaiga töötajad

september                   anname eesti keeles välja Lundy Bancrofti ja Jay G. Silvermanni raamatu “Vägivallatseja lapsevanemana. Millist mõju avaldab lähisuhtevägivald perekonna toimimisele”, trükiarv 1000, rahastaja HMN

september-detsember  raamatu „Vägivallatseja lapsevanemana“ raamatuesitlused 10 Eesti linnas, rahastaja AEF

september-detsember  koostöös Lõuna Ringkonnaprokuratuuriga 10 koolitust meedikutele

17.-18. september        osaleme Daphne projekti IMPROVE – Quality services for victims of domestic violence teisel kohtumisel Viinis

15. oktoober                osaleme Vilniuses toimunud „Nordic Baltic pilot project for the support, protection, safe return, and rehabilitation of women victims of trafficking for sexual exploitation“ korralisel regionaalsel kohtumisel

27.-28. oktoober          koolitame Ida-Viru ja Tapa naiste varjupaikade töötajaid, IMPROVE

09. november              loeng Siimusti Kiigemäe kooli töötajatele ja lapsevanematele

10. november              koolitame Ida-Viru ja Tapa naiste varjupaikade töötajaid

14. november              loeng TÜ avaliku halduse üliõpilastele

30.11-01.12                 koolitame Ida-Viru ja Tapa naiste varjupaikade töötajaid, IMPROVE

06. detsember             loeng Lõuna Politseiprefektuuri patrullpolitseinikele

07.-08. detsember       osaleme ENVL-i koolitusel seksuaalvägivalla ohvrite abistamisest

 

If you thought this page is useful to your friend, use this form to send.
Friend Email
Enter your message